Nye instrumenter for kabelfeilsøking lanseres på Eliaden

12-05-2008: Eskeland Electronics lanserer 3 nye kabelfeilsøkere under ELIADEN 2008 på Lillestrøm 26-29. Mai. Kom til stand B03-22 eller ta kontakt for ytterligere informasjon.

EG-3000 mantelfeilsøker/kappefeilsøker

EG-3000 består av sender og mottager med 2 måleprober (alternativt A-frame). Senderen legger et signal mellom jord og lederen som skal sjekkes og kan finne feil mot jord på opptil 20 MOhm. Mottageren og probene kobles sammen og brukes for å ta målinger bortover traseen. Probene har en skarp spiss som trenger ned i bakken for å skape kontakt med jord. Ved å måle små variasjoner i spenning mellom probene, kan retningen til feilen anvises på displayet. På asfalt kan to våte svamper benyttes som kontaktlegeme. Alternativt kan feilen lokaliseres ved krysspeiling fra grøftekanten. For å redusere stress på ledningen, vil EG-3000 automatisk justere utgangseffekten nedover til det laveste nivå som holder feilen i live.

Produktside for EG-3000 mantelfeilsøker

 

Fault Wizard kabelfeilsøker for høyspenningskabler

Fault Wizard er det mest portable og komplette system for feilsøking av høyspenningskabler, med 3 funksjoner i ett instrument med oppladbar batteridrift:

1. Pulsekkometer med LCD display som viser antall meter frem til feilen. Fungerer i høyspennings- og lavspenningsmodus
2. Støtspenningsgenerator som gjør det mulig å finsøke seg frem til eksakt punkt for feilen med et lytteapparat
3. DC testfunksjon (0-10kV) for å sjekke kabelen og for å finne nedbrytningsspenningen

Fault Wizard er en kompakt og portabel kabelfeilsøker i en moderat prisklasse, for lokalisering av feil på underjordiske høyspenningskabler. Siden systemet er batteridrevet, kan det lett brukes i avsidesliggende områder. Displayet viser avstanden til feilen i antall meter, og fungerer opptil 3 km. Displayet viser også batterispenningen, hastighetssettingen, ladespenningen, hvilken feil som er oppstått (åpen ende eller kortslutning) og hvorvidt systemet er satt opp for lagring av reflektometerkurvene. De lagrede reflektometerkurvene kan vises på PC ved å laste dem ned via Fault Wizard Software og seriekabel. Dette vil som regel ikke være nødvendig siden Fault Wizard er satt opp for automatisk visning av avstanden til feilpunktet.

Produktside for Fault Wizard kabelfeilsøker

 

Super DAD lytteapparat

Super DAD er et avansert lytteapparat som er konstruert for å finlokalisere kabelfeil, ved å lytte etter utladningen fra en støtspenningsgenerator, som f.eks. Fault Wizard. Den har 2 mikrofoner som plasseres over kabelen i lengderetningen, samt en kontrollenhet som forsterker og analyserer lyden fra mikrofonene og timer det i forhold til det magnetiske signalet som registreres når spenningspulsen passerer. Kontrollenheten kan således måle hvilke retning utladningslyden kommer fra og gi et grovoverslag på avstanden til feilen, slik at eksakt lokalisering går raskest mulig, og tiden kabelen er under støtspenningsbelastning reduseres.

Produktside for Super DAD lytteapparat for kabelfeil

 

Eskeland Electronics Logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70