Georadar og geofysisk måleutstyr

16-11-2016: ABEM/MALÅ georadar, seismometer, resistivitestmåler og andre geofysiske måleinstrumenter.

GuidelineGeo georadar og geofysisk måleutstyr

Siden 2006 har vi jobbet med svenske MALÅ Geoscience for salg og utleie av MALÅ markradarsystemer for kartlegging av rør, kabler og underjordisk infrastruktur. Avtalen ble i 2015 utvidet til å gjelde radarsystemer for geofysiske målinger (georadar). Svenske ABEM er et annet selskap som har jobbet med geofysiske måleinstrumenter for resistivitetsmåling, seismikk og vibrasjonsanalyse. Disse to selskaper har samarbeidet siden 1990-tallet og er nå konsolidert i GuidelineGeo AB. Fra november 2016 har vi fått avtale med GuidelineGeo for salg og support av begge merkevarene i Norge.

Georadar/markradarsystemer

Malå GroundExplorer georadar
Malå EasyLocator markradar
Malå MIRA georadar
Malå CX markradar

MALÅ har et stort utvalg radarsystemer for kartlegging av geologi og infrastruktur som rør og kabler. En georadar benytter seg av radiobølger som sendes ned i grunnen og som reflekteres tilbake når de treffer materialer eller geologiske lag med ulike elektriske egenskaper. Dette er en effektiv, ikke-destruktiv metode for å undersøke og kartlegge grunnforhold med lagdelinger og strukturer i jord, asfalt og betong.

GroundExplorer leveres med skjermede antenner med frekvens på 80, 160, 450 eller 750 MHz. Antennene kan slepes eller monteres i vogn og dekker forskjellige behov for geologiske undersøkelser og kartlegging av rør, kabler og konstruksjoner.

EasyLocator er en prisgunstig system basert på GroundExplorer med 450 MHz antenne. Den er konstruert for kartlegging av underjordisk infrastruktur som rør og kabler.

ConcreteExplorer er et kompakt system som er konstruert for å lokalisere og kartlegge rør, kabler, armering, hulrom, sprekker og overdekning i asfalt og betong. Den kan leveres med antenner på 1.2, 1.6 eller 2.3 GHz avhengig av behov for oppløsning og rekkevidde.

ProEx er MALÅs mest allsidige system. Den kan benyttes med et meget stort utvalg av skjermede og uskjermede antenner fra 30 til 2300 MHz og opptil 16 samtidige målekanaler for alle mulige anvendelsesområder innefor GPR-kartlegging av geologi og infrastruktur.

MIRA er et ProEx-basert, multikanalssystem for storskala 2D/3D-kartlegging av vei, bane og rullebane med 200, 400 eller 1300 MHz antenner. Systemet blir også benyttet til arkeologiske undersøkelser og er nylig levert til Norsk institutt for kulturminneforskning.

ABEM Terrameter LS2 resistivitetsmåler

Terrameter resistivitetsmåler

Resistivitet og indusert polarisasjon er geofysiske metoder med mange bruksområder innen geologisk kartlegging som lokalisering av mineraler, grunnvann, kvikkleire og forurensninger.

Målingene utføres ved at strøm tilføres og spenning måles via en rekke med elektroder som er slått ned i bakken. Deretter kalkuleres resistivitet og indusert polarisasjon i samme prosess. Metoden gjør det mulig å kartlegge geologiske forhold mange meter ned i bakken.

WalkTEM resistivitetsmåler

WalkTEM er et kraftig verktøy for resistivitetsmåling etter transient elektromagnetisk metode (TEM). Metoden baserer seg på bruk av en stor strømsløyfe og en mottagerspole. Den store strømsløyfen består av en kabel som legges på bakken, ofte i kvadrat. Mottagerspolen ligger i en fast ramme som legges i midten. Strømsløyfen utsettes deretter for en likestrøm som avbrytes brått. Dette induserer elektriske strømmer ned i jorden som gir opphav til et magnetfelt. Ved at mottagerspolen måler hvordan magnetfeltet avtar som funksjon av tid kan man beregne resistiviteten opptil mer enn 500 meter ned i bakken under gode forhold.

ABEM WalkTEM elektromagnetisk resistivitetsmåler
ABEM Terraloc Pro seismometer

Terraloc Pro seismometer

Terraloc Pro er et fleksibelt system som kan benyttes med et stort utvalg av tilleggsutstyr for diverse seismiske målinger.

Typiske bruksområder er måling av dybde til grunnfjell, grunnfjellskvalitet, grunnstabilitet, lokalisering av brudd og svake soner og geologisk kartlegging. Målingene trigges med grunnvibrasjoner som utløses av en energiutladning. Forplantningen av vibrasjonene og refleksjoner måles med en rekke med geofoner og prosesseres i kontrollenheten.

Ta kontakt for tilbud og demonstrasjon.

Les mer:  GuidelineGeo geofysiske måleinstrumenter

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70