Kurs i bruk av georadar og kabelsøker

Den 19-20. april 2018 organiserte vi kurs i bruk av georadar/markradar og kabelsøker i Manchester, England. Kurset samlet deltagere fra hele landet og tilbakemeldingene var meget positive. Nye kurs planlegges.

Påvisning av rør og kabler blir stadig mer utfordrende med den økende tettheten av rør, kabler og annen underjordisk infrastruktur som oppleves mange steder. Dette stiller stadig større krav til påvisere når det gjelder kunnskap om bruk av utstyr og metoder.

Tema første dag var bruk av tradisjonelle, elektromagnetiske kabelsøkere med tema som tolking av kart, elektromagnetisk teori, metoder for oppkobling av sender, betydning av frekvens, passive metoder, dybdemåling og vanlige problemstillinger med praktiske øvelser.

Tema andre dag var bruk av georadar/markradar med teori, tolking av radarbilde for identifisering av objekter (rør, kabler, sluk, tanker m.m) og lagdelinger (asfaltlag, gruslag, grøftekanter, grunnfjell m.m), frekvens og effekt på dybde og oppløsning, forplantningshastighet, dybdemåling, bruk med GPS for kartlegging, begrensninger og praktiske øvelser.

GPR / Markradar / Georadar

Kursdeltagere med georadar

Kurset ble gjennomført i samarbeid med Sygma Solutions som spesialiserer seg på kursing og sertifisering av påvisningspersonell. Sygma har mer enn 20 års erfaring med bruk av markradarer og kabelsøkere fra forskjellige produsenter.

Vi planlegger nytt kurs i Manchester høsten 2018 eller våren 2019.

Ta kontakt om du ønsker å bli informert om fremtidige kurs.


Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70