Velkommen til REN Metodedager

Den 12.-13. juni 2019 avholdes REN Metodedager på Drammen travbane. Velkommen til vår stand på stasjon for Verktøy for en hyggelig prat og demonstrasjon av utstyr for feilsøking, tilstandskontroll og sluttkontroll av kabel, transformator med mere.

Noen av nyhetene vi kan nevne er:


Ultralydkamera for feilsøking av høyspentanlegg

Ultralydkamera for glimming

Noiseless Acoustics ultralydkamera benytter en matrise med 124 ultralydsensorer for å lokalisere og identifisere lyd fra glimming og andre lydkilder på god avstand. Glimming er en viktig indikator på isolasjonssvakheter som kan utvikle seg til driftsavbrudd. Tidlig deteksjon av slike feil er svært kostnadsbesparende. Kameraet kan identifisere lyder som er i fase med nettspenningen. Bilde og lydspektrum til feilen kan lagres i instrumentet eller lastes opp i skyen via WiFi for videre analyse og rapportering.


Støtgenerator med forlokalisering for høyspentkabel
Intereng støttester og marklytter for kabelfeil

Intereng P24i er den ultimate alt-i-ett løsning for feilsøking, forlokalisering og lokalisering av kabelfeil på høyspentkabel med spenning opptil 22 kV. En stor 10.4" fargeskjerm og menystyrt betjening gjør det enkelt å betjene instrumentet. Den kan generere høyspenning opptil 25 kV DC, støtspenning opptil 24 kV ved opptil 1000 J og har funksjon for feilbrenning med strøm opptil 400 mA. Det integrerte pulsekkometer kan måle opptil 90 km med kabel og kan benyttes til forlokalisering under støttesten. Med Intereng Kamphone lytteapparat kan det eksakte feilpunktet lyttes frem.


Kompakt transformatortester fra NDB

NDB DOC-3 transformatortester

NDB DOC-3 er et kompakt og prisgunstig instrument for test av distribusjonstransformatorer fra 5 kVA til 3 MVA. Den er nyttig for å kontrollere transformatoren for feil etter utkoblinger. Den måler kortslutninger og åpne kretser i primærviklinger, så vel som kortslutninger på sekundærviklinger. Klypene kobles til fasene på primærsiden og det er ikke nødvendig med frakobling på sekundærsiden for å utføre målingen. Dermed kan utkoblede distribusjonstransformatorer testes raskt og sikkert før de kobles inn igjen.


Portabel DGA gassanalysator fra Morgan Schaffer

Morgan Schaffer Myrkos portabel DGA gassanalysator for transformator

Fra Morgan Schaffer har vi gleden av å vise MYRKOS som er en portabel oljeanalysator for oppløste gasser i transformatorolje (DGA). Instrumentet benytter en gasskromatograf med rask respons (ca 2 min) og høy målenøyaktighet. Her får man gasskonsentrasjonene for hydrogen, karbonmonoksid, acetylen, etylen, karbondioksid, eten, etan, oksygen og nitrogen. MYRKOS leveres med programvare for Windows PC som gir en diagnose etter annerkjente standarder og metoder som Duval-triangel. Diagnose og data kan skrives ut som PDF rapport eller eksporteres til eksterne databaser.


Linjeimpedansemåler for kraftlinjer og kabler

TRTEST Z-OVR linjeimpedansemåler

T&R TEST Z-OVR er konstruert for å måle impedansen til lange kraftlinjer og kabler. Slike målinger er nødvendig for optimal justering av impedansevern (distansevern). Z-OVR kan generere en spenning opptil 300 V og en strøm på opptil 80 A. Den måler og logger den strøm, spenning, fasevinkel og impedanse (Z og X). Andre verdier kan kalkuleres matematisk fra disse målingene.


Faseindentifisering for kraftlinje og kabel

NDB SPI-III faseutvelger/faseidentifikator

NDB SPI-III er konstruert for faseidentifisering på kraftlinjer og kabel. Den benytter GPS sattelittsynkronisering for høy nøyaktighet. Den kan benyttes til induktiv (kontaktløs) faseidentifisering på kraftlinjer opptil 800 kV. Eller på kabler og kraftlinjer opptil 72 kV ved direkte kontakt mot fase.


VLF isolasjonstestere for høyspentkabler

B2 VLF hipot isolasjonstestere for høyspentkabel

B2 Electronic er markedsleder på VLF isolasjonstestere for spenningsprøving og tilstandskontroll av høyspentkabler. Leveringsprogrammet består av instrumenter med spenning fra 28 kV til 200 kV med lastkapasitet opptil 10 uF. Dette gjør det mulig å teste kabler med lengde opptil ca 30 km. Luftkjøling gir lav vekt og vedlikeholdsfri drift (oljefri). Instrumentene har også funksjon for DC-test, feilbrenning, kappetesting og kappefeillokalisering. USB og Bluetooth gjør det enkelt å overføre testresultatene.


Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70