Kabelsøkere fra markedets fremste produsenter

Det finnes en rekke forskjellige metoder og utstyr for kabelpåvisning og hvilken man vil benytte avhenger av oppgaven. Her er en presentasjon av de 4 vanligste prinsippene og vårt leveringsprogram av kabelsøkere og annet utstyr for kabelpåvisning.

1. Elektromagnetiske (EM) kabelsøkere for metalliske ledere
2. Sonder og stakefjærer for ikke-metalliske rør
3. Trykkpulsmetoden for påvisning av vannledninger
4. GPR markradar for påvisning av objekter og strukturer i marken

Besøk vår nettbutikk for å se vårt leveringsprogram av utstyr for rør- og kabelpåvisning, kartlegging og merking

EM-kabelsøkere for tradisjonell rør- og kabelpåvisning

Tempo CTS132J kabelsøker, kabeltester og kabelutvelger - Prisgunstig multifunksjonsinstrument
Fisher TW-6 kabelsøker - 82 kHz søker i lav prisklasse for generell rør- og kabelpåvisning
RIDGID Scout kabelsøker - Prisgunstig kabelsøker for sondesøking og kabelsøking 
Fisher TW-82 kabelsøker - 82 kHz søker for generell rør- og kabelpåvisning
C-Scope MXL4 kabelsøker - Flerfrekvent med RF, 50Hz og "AllScan" søker for generell rør- og kabelpåvisning
SeekTech SR-20/24 kabelsøker - Grensesprengende kabelsøker med mange nye funksjoner

SeekTech SR-60 kabelsøker - Toppmodell og bestselger
Sonder og stakefjærer - For påvisning av rør og kanaler med EM-kabelsøker mottager


Tonesøkere for kabelsporing og identifisering i vegg, kabelkanaler og kabelskap
Tempo 701K tonesøker - Klassisk tonesøker i lav prisklasse med toneprobe og tonegenerator
Tempo 811K tonesøker - Tonesøker med digital filtrering for eliminering av elektriske støykilder
Tempo 802K tonesøker - Tonesøker med testfunksjoner for LAN nettverk
Tempo 402K tonesøker - Tonesøker for koaksialkabel

Alternative metoder for rør- og kabelpåvisning
Easy Locator GPR markradar - For lokalisering av rør og kabler (også ikke-metalliske) og underjordisk kartlegging
FAST PWG trykkpulsgenerator - For lokalisering vannledninger (også ikke-metalliske)
OmniMarker EML markører og markørsøker - For elektronisk merking av underjordiske anlegg

 

Her følger en beskrivelse av de forskjellige prinsippene for kabelpåvisning

1. Bruk av EM kabelsøker (for metalliske ledere)

SeekTech ST-510 kabelsøker signalgenerator SeekTech SR-20 kabelsøker kartdisplay

EM står for elektro-magnetisk prinsipp. Dette er den vanligste metoden for oppsøking av metalliske ledninger som kabler til strøm, kabeltv og telefon eller metalliske rør.

En tradisjonell EM kabelsøker består av en sender (signalgenerator) og en mottager. Senderen legger et elektrisk signal på ledningen som skal lokaliseres, og mottageren benyttes til å finne igjen dette signalet.

Bildene over illustrerer kabelpåvisning med SeekTech SR-20 kabelsøker som med sitt patenterte kartdisplay forenkler kabelpåvisningen.

Det finnes forskjellige metoder for å overføre senderens signal til ledningen man ønsker å kartlegge:

 TW-6 kabelsøker induktivt oppsett Kabelsøker - Induktiv metode

Denne metoden baserer seg på at senderen plasseres over ledningen og induserer en strøm (et signal) i ledningen. I forhold til de andre metodene gir den induktive metoden en svak overføring av senderens signal. Signalet må kobles gjennom luft og svekkes derfor kraftig.

Illustrasjonen viser Fisher TW-6 kabelsøker i induktivt oppsett.

TW-6 kabelsøker induktivt søk med stang

Kabelsøker - Induktivt søk med bærestang

Denne metoden skiller seg fra de andre induktive og konduktive metoder ved at den ikke trenger noe utgangspunkt for plassering/oppkobling av sender. Sender og mottager monteres på en bærestang (tilleggsutstyr). Metoden egner seg dersom man skal søke etter kabler og rør i ukjent terreng. Fisher TW-6 har denne muligheten.

TW-7700 kabelsøker signalgenerator med tang

Kabelsøker - Induktiv kobling med tang

Her brukes en tang som omsluttes lederen man ønsker å kartlegge. Dette er den mest utbredte metoden for påvising av kabler.

Illustrasjonen viser kabelsøker sender med tangtransformator.

TW-6 kabelsøker konduktiv metode

Kabelsøker - Konduktiv metode

Den konduktive metode baserer seg på at senderen blir satt i det direkte kretsløp mellom ledningen og jord. Denne metoden gir generelt den beste overføring av senderens signal. Konduktiv metode må ikke benyttes på spenningsførende ledninger.

Illustrasjonen viser TW-6 kabelsøker i konduktivt oppsett. Senderen er koblet til røret og til jord.

Kabelsøker - Passive metoder

Ved passivt søk benyttes mottager alene til kabelpåvisning. Mottager må ha innebygget mulighet for søk etter 50 Hz signaler eller radiosignaler RF. Disse metodene er generelt mindre presise sammenliknet med søking ved bruk av sender, men finner sin anvendelse ved grovsøking og forlokalisering.

 

 

2. Bruk av sonde (for ikke-metalliske rør)

Sonde-metoden baserer seg på å innføre en sonde inn i røret som man ønsker å oppsøke. Denne metoden blir ofte brukt på ikke-metalliske rør som avløp og overvann.

Sonden monteres i enden av en stakefjær eller et stakekamera, og posisjonen til ledningen kan så påvises med mottageren til en tradisjonell EM kabelsøker.

Bildene over illustrerer C-Scope CATXD kabelsøker i aksjon med sonde. Alle våre kabelsøkere kan leveres med sonde for tilsvarende funksjonalitet. Vi har også stakefjærer med innebygget søketråd for oppsporing av hele traseen.

Sjekk vår internettside om sonder og stakefjærer for mer informasjon om vårt utvalg av sonder og stakefjærer.

 

 

3. Bruk av trykkpulsmetoden for vannledninger

PWG trykkpulsgenerator Aqua M-200 marklytter

Denne metoden ble utviklet for å lokalisere vannledninger i Eternitt, PVC og PE siden det finnes få alternativer for å lokalisere disse uten å stenge vannledningen for å innføre sonde og stakefjær for oppsøking med EM ledningsøker.

Trykkpulsmetoden kan gjennomføres på vannledninger i drift og er således en stor tidsbesparelse i forhold til stening og sondekjøring.

Pinsippet går i korthet på å montere en trykkpulsgenerator på en ventil på ledningen som ønskes påvist. Denne trykkpulsgeneratoren slipper ut vann i korte støt, og dette genererer trykkpulser som forplanter seg fra ventilen og oppover ledningen.

Vibrasjonene fra trykkpulsen gjør det mulig å lytte opp og følge ledningen med en marklytter.

Metoden benyttes også ofte på metalliske vannledninger i tettbebygde strøk, der forstyrrelser fra kabler eller trikkeskinner i overflaten over røret gjør det vanskelig å gjennomføre tradisjonell EM kabelpåvisning.

Bildene over viser PWG trykkpulsgenerator med stender på brannventil, samt Aqua M-200 marklytter for opplytting av traseen.

 

 

4. Bruk av GPR markradar

Easy Locator GPR markradar Easy Locator GPR markradar skjermbilde

Bruk av markradar for kartlegging av rør og kabler i marken er ikke noe nytt, men først i det siste har prisen og brukervennligheten kommet ned på et nivå som gjør den til et aktuelt alternativ for mange bedrifter med påvisningsbehov.

Radar teknologien er et nyttig supplement til eksisterende metoder. En viktig fordel i forhold til de andre metodene er at man ikke trenger noe tilkoblingspunkt for å søke opp ledningen og at man raskt kan "scanne" over store flater og lokalisere forskjellige typer rør og kabler.

Radaren sender et radio signal ned i bakken som vil reflektere tilbake til overflaten når det treffer et rør eller et annet objekt i marken. Under gode forhold med ensartede masser av sand, grus eller pukk er det lett å identifisere og dybdebestemme rør ned til 2-3 meters dyp.

Ledninger som ligger i blandede masser kan være en utfordring på grunn av mange refleksjoner (bølgemønster) i radarbildet og kan kreve et trenet øye for å tolke resultatet. Leire og konduktive masser fører til absorbsjon av radarsignalet og er heller ikke gunstig.

Bildene over viser rør og kabelpåvisning med Easy Locator GPR markradar.

 

For å lære mer om ledningspåvisning sjekk vårt kurs i kabelpåvisning. Vi kan også skreddersy kurs etter ønske. Ta kontakt for ytterligere informasjon om dette.

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70