Utstyr for lekkasjesøking og trykkprøving

Vi har et stort utvalg av utstyr for lekkasjekontroll og trykkprøving fra ledende produsenter i markedet

Utstyr for lekkasjesøking

Vannlekkasje i gate

Vann som unnslipper et rør under trykk avgir vibrasjoner som genererer lyd. Mye av utstyret for lekkasjesøking baserer seg derfor på å lokalisere lekkasjer ved lyd. Dette inkluderer marklyttere, ventillyttere, lydloggere og korrelatorer.

Geofoner og lyttestav - Mekaniske instrumenter i lav prisklasse
Aqua M-50 lekkasjelytter - Kompakt og prisgunstig lytter for ventiler og rørdeler (ventillytting)
Aqua M-200 marklytter/ventillytter - Avansert lekkasjelytter for marklytting og ventillytting
Lokal 300 korrelator og marklytter - Lavpris korrelator med innebygget marklytter
Eureka 2R korrelator - Finner vannlekkasjer etter korrelasjonsmetoden
Eureka Digital korrelator - Ny korrelator med sanntidskorrelasjon og utsatt lydlagring
Lokal 100 korrelator - Avansert lekkasjekorrelator
ENIGMA korrelerende lydloggere - For effektiv lekkasjesøking av større områder
FAST AZ-100 Leakstation lydloggere - For lekkasjelokalisering ved lydlogging
FAST GASCHECK H2 - Prisgunstig hydrogendetektor for lekkasjelokalisering ved Hydrogenmetoden
Sensistor 9012 Hydrogen Detektor - Finner lekkasjer etter Hydrogenmetoden (sporgassmetode)

 

Utstyr for trykkprøving av gass- og vannledninger

Drucktest Memo trykklogger Trykkprøving - Kontraksjonsmetoden

Esders GmbH er en ledende produsent av utstyr for trykkprøving av gass- og vannledninger. De produserer trykkpumper, trykkloggere og forskjellige gasslekkasjemålere. Gå til vår nettside for trykkloggere for mer informasjon om Esders trykkloggere. Gå til www.esders.de for mer informasjon om deres øvrige produkter.

 

Relaterte produkter for VA-drift

PrimeLog datalogger - Kompakt, batteridrevet datalogger for trykk og mengde (puls eller 4-20mA)
Xilog datalogger - Kompakt, batteridrevet datalogger for trykk og mengde med GSM/SMS dataoverføring
Quadrina innstikksmåler - Vannmåler med mekansik rotor som egner seg for periodiske målinger
PrimeProbe innstikksmåler - Vannmåler med elektromagnetisk sensor for periodisk eller permanent vannmåling
Pitotless Nozzle måledyse - For måling av brannvannskapasitet fra hydranter og brannuttak

 

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1400 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70