Mantelfeilsøker / kappefeilsøker EG-3000

EG-3000 benyttes på strømkabler, telefonkabler, kabel-TV-kabler, og andre isolerte kabler, for å finne jordfeil som skyldes skade på kabelens ytterisolasjon.

EG3000 mantelfeilsøker EG3000 mantelfeilsøker kontrollpanel

EG-3000 består av en sender og en mottager med 2 måleprober (alternativt A-frame målebøyle). Senderen legger et signal mellom jord og lederen som skal sjekkes. Mottageren og probene kobles sammen og brukes for å ta målinger bortover traseen.

Probene har en skarp spiss som settes ned i bakken for å skape kontakt med jord. Mottageren måler feilstrømmen mellom probene, og visemeteret viser retningen til feilen. Når feilen er midt mellom probene, vil visemeteret sentreres. På asfalt kan to våte svamper benyttes som kontaktlegeme. Alternativt kan feilen lokaliseres ved krysspeiling fra grøftekanten.

EG-3000 er resultatet av over 20 år med utvikling og utprøving av instrumenter for kabelfeilsøking. Det er et komplett system som inneholder avansert og effektiv kabelfeilsøkingselektronikk og mange funksjoner for sikring og forenkling av betjeningen. Systemet har høy følsomhet og kan finne jordfeil på opptil 20 MegaOhm.

En av de viktigste funksjonene er systemets automatiske spenningskontroll, som beskytter kabelen mot unødvendig høy spenning. Når EG-3000 senderen pulserer for å gjøre feilen søkbar, vil den kun gi den spenning som er nødvendig for å bryte signalet over til jord. Når signalet bryter over, vil motstanden synke, og spenningen blir da automatisk redusert til det laveste nivå som holder feilen i live. På denne måten elimineres risikoen for ytterligere kabelskade, som kan være et problem med andre mantelfeilsøkere.

Senderen til EG-3000 er konstruert slik at den at den starter på 300 V. Mer enn 75% av alle feil vil bryte ned på denne spenningen. De resterende 25% kan kreve spenningspulser opp til over 2 kV. Årsaken til dette er dannelsen av aluminium-hydroksyd eller koppersulfat som oppstår når aluminium eller kobber kommer i kontakt med fuktighet. Dette må brytes ned med høye spenningspulser. Når signalet bryter gjennom feilen, vil spenningen fra senderen automatisk reguleres ned. Over en last på 1 ohm vil senderen redusere spenningen ned til 2,2 Volt og forsyne 2 ampere.

Spesifikasjoner

Temperaturtoleranse: -10° til +45° C
Utgangssignal: Pulser fra 300 V opptil 3 kV avhengig av feilen, strøm fra 10 mA til 2,2 A
Feilfølsomhet: < 20 megaohm
Vekt samlet i koffert og størrelse: 10,7 kg og 52 x 27 x 17 cm
Batterier sender og mottager: 12 V - 7,5 Ah oppladbare og 2 stk 9 V
Batterilevetid sender og mottager: 25 timer og 25 timer

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70