Super DAD lytteapparat for lokalisering av kabelfeil ved støtspenning

Super DAD er et meget avansert lytteapparat som er konstruert for å finlokalisere kabelfeil ved å lytte etter utladningen fra en støtspenningsgenerator, som for eksempel Fault Wizard

 

Super DAD lytteapparat for støtspenning 

Super DAD har 2 mikrofoner som plasseres over kabelen i lengderetningen, samt en kontrollenhet som forsterker og analyserer lyden fra mikrofonene og timer det i forhold til det magnetiske signalet som registreres når spenningspulsen passerer. Kontrollenheten kan således måle hvilken retning utladningslyden kommer fra, og gi et grovoverslag på avstanden til feilen, slik at eksakt lokalisering går raskere.

Kontrollenheten har en intern sensor som kan føle det magnetiske signalet fra spenningspulsen flere meter til siden for traseen. Når spenningspulsen kortslutter i feilpunktet, vil den magnetiske pulsen forsvinne. For å forenkle grovlokaliseringen av feilpunktet på lange strekk, kan kontrollenheten betjenes fra en bil som kjører langs med traseen for å finne punktet der den magnetiske pulsen forsvinner. Deretter kan mikrofonene kobles til for finlokalisering.

De tidsbesparende funksjonene til Super DAD gjør at tiden kabelen er under støtspenningsbelastning begrenses til et minimum, for å redusere sjansen for ytterligere skade av kabelen.

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70