Forslag til graveteknikk ved metalldetektorsøk

For å skåne plen og vegetasjon er det viktig med rett verktøy og rett teknikk for avdekking av signaler ved detektorsøk. Her illustreres to av de vanligste metodene.

Metode 1 baserer seg på bruk av probe og skrujern. Denne metoden er spesielt effektiv på mynter som ligger i overflaten, dvs. grunnere enn 10 cm. Der hvor jorden er for kompakt, kan man med fordel benytte en spiss detektorprobe som Fisher FPoint. Denne avgir lyd når spissen er innenfor 2-3 cm av mynt eller annet metallobjekt og reduserer dermed tiden det tar å lokalisere og avdekke et objekt.

Metode 2 baserer seg på bruk av kniv eller gravespade med skarp egg. Merk at pluggen ikke kuttes hele veien rundt (se stiplet linje i illustrasjon). Det skal være røtter som kan holde pluggen på plass når hullet tettes igjen. Et verktøy som får mye skryt av metalldetektorentusiaster er Lesche gravespade. Den er svært solid og med sin skarpe egg skjærer den med letthet gjennom de fleste jordsmonn.

 

Gravetips ved bruk av metalldetektor

 

Hovedside > Metalldetektor > Metalldetektor for metallsøking > Forslag til graveteknikk ved metalldetektorsøk

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70