Dekloring med Dechlor Demon

Dechlor Demon er et patentert produkt som raskt og effektivt nøytraliserer klor i vann som tappes ut fra vannledning.

¨

Deklorering med Dechlor Demon  

Dechlor Demon oppsett.

1. Manometer for avlesning av gjennomstrømning i Hose Monster med Pitotless Nozzle
2. Hydrantnøkkel
3. Manometer for å avlese trykk på hydrant.
4. Dechlor Demon inkluderer kobling for hydrant og stender, 4 liters tank for dekloringsmiddel (40 liters tank også tilgjengelig), ventil for regulering av dekloring og slanger.
5. Sluseventil
6. Tang for feste av brannslange
7. Koffert for oppbevaring av manometer
8. Brannslange
9. Hose Monster vannspreder med Pitotless Nozzle for vannmåling
10. Trykkslange for fjernavlesning av gjennomstrømning målt av Pitotless Nozzle

Dechlor Demon virkemåte:

En andel av vannet som strømmer gjennom Dechlor Demon koblingen blir kanalisert inn i tanken der den blir blandet med et konsentrert dekloringsmiddel (grønne piler). Deretter blir vannet tilbakeført inn i koblingen (røde piler), der det blander seg med vannet som strømmer ut (blå piler). Mengden som blir kanalisert blir regulert med en presisjonsventil. Alt klor er nøytralisert innen vannet forlater Hose Monster vannsprederen.

 

Dechlor Demon virkemåte  Dechlor Demon fordeler:

- Kan nøytralisere vann med høy klorkonsentrasjon
- Virker ved lav og høy gjennomstrøming
- Kan benyttes med Hose Monster vannspreder

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70