Lekkasjesøking ved korrelasjon

Lekkasjesøking ved en korrelasjon av lyden fra 2 målepunkter er en av de mest effektive lekkasjesøkingsprinsippene som finnes.

En lekkasjekorrelator benytter seg av to mikrofoner for å lytte etter lekkasjer. En mikrofon utplasseres i hver ende av rørstrekket som skal undersøkes. Mikrofonene overfører lydene til korrelatoren via radiosendere.

Prinsippskisse for lekkasjekorrelering

Ved en lekkasje vil lekkasjelydene forplante seg langs røret og i begge retninger fra lekkasjen. Ved å måle tidsforsinkelsen (Td) mellom lekkasjelyden i mikrofonene kan korrelatoren så regne ut posisjonen til lekkasjen (L) etter formelen:

L + L + (V x Td) = D

som gir


L = ( D - ( V x Td ) ) / 2

Der forplantningshastigheten (V) og lengde (D) legges inn i korrelatoren. Forplantningshastigheten er gitt av rørmaterialet og ved å legge inn rørtype og diameter finner korrelatoren hastigheten ut i fra innprogrammerte tabeller.

Det er viktig å merke seg at ingen rør er helt like og at forskjellige forhold kan påvirke lekkasjelydens forplantningshastighet slik at avvik mellom korrelatorens beregnede posisjon, og lekkasjens faktiske posisjon, kan forekomme. Derfor anbefales det at man benytter en marklytter for å bekrefte resultatet fra en korrelering.

Nyere korrelatorer med 3 eller flere sensorer, som Primayers ENIGMA, kan måle seg frem til hastigheten gitt at lekkasjelyden registreres i 3 eller flere målepunkter og at hastigheten er konstant over hele strekket.

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1400 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70