Metallsøkerordbok - Ordbok for metallsøkerbegreper

Her finner du forklaring på mange metallsøkerbegreper og funksjoner. Har du tips til oss om ord vi har glemt eller burde ha med, så setter vi pris på å få beskjed.

All-Metal-modus
Dette er som oftest en Non-Motion søkemodus som er optimalisert for maksimum rekkevidde for alle metaller (ikke-diskriminerende). God for å lete etter samlerobjekter på gamle områder der maksimum rekkevidde er det viktigste.

Diskriminering
Funksjon som gjør det mulig å eliminere metallisk søppel i jern og aluminium som korker, spiker og sølvpapir. De fleste moderne metalldetektorer for hobby metallsøking er utstyrt med diskriminator. 

FASTGRAB
Dette er varemerkenavnet på Fisher sin automatiske grunnbalanseringsfunksjon. Slik kan du enkelt grunnbalansere en metalldetektor med FASTGRAB: Plasser søkehodet på bakken og trekk og hold i vippebryteren som befinner seg på baksiden av kontrollhuset. Hev så søkehodet 30 cm og slipp vippebryteren. Nå har du grunnbalansert metalldetektoren.

Fe3O4
Denne indikatoren, som finnes på flere av Fishers toppmodeller, viser konsentrasjonen av jernmineraler i bakken. Dersom denne indikatoren varierer mye er det tegn på blandede masser og du bør grunnbalansere metalldetektoren oftere for å sikre maksimum ytelse. 

Finsøking (Pinpoint)
Dette er en non-motion søkemodus som er beregnet for å finne signalets senter, utstrekning og styrke, for således å kunne beregne metallobjektets eksakte posisjon og dybde. De fleste metalldetektorer i prisklassen over kr. 2000 tilbyr finsøkingsmodus og metalldetektorer med display vil som regel også vise metallobjektets beregnede dybde. 

Frekvensregulering
Denne funksjonen gjør det mulig å regulere frekvensen på detektoren ved elektriske forstyrrelser fra eksterne støykilder som radiomaster og høyspentledninger. 

Grunnbalansering
Prosess som innebærer å stille inn metalldetektoren for å eliminere forstyrrende signaler fra mineraler oppløst i jordsmonnet. De fleste metalldetektorer under kr. 3000 har en fast innstilling for grunnbalansering som ikke kan reguleres. Disse metalldetektorene kan få problemer med falske utslag i områder med sterk mineralisering og konduktive jordsmonn, som for eksempel saltvannsstrender. Løsningen for metalldetektorer som ikke har variabel grunnbalansering er å redusere følsomheten til detektoren med følsomhetsbryteren. Dette vil bety redusert deteksjonsrekkevidde.

Konfidensindikator
Denne indikatoren, som finnes på flere av Fishers toppmodeller, viser påliteligheten til signalet. Dersom du sveiper metalldetektoren for fort, eller kommer over objektet i en skeiv vinkel, eller det ligger flere forksjellige metallobjekter inntil hverandre, så er dette ting som kan gi lav konfidenssøyle og indikere at du bør sjekke signalet nærmere ved å sveipe metalldetektoren i forskjellige retninger eller endre din sveipehastighet. 

Konduktivitet
Dette er et begrep som refererer til elektrisk ledningsevne og benyttes om metalliske objekter såvel som jordsmonn. Metallobjekter med høy konduktivitet, som en stor 5-øre i kobber, er lett å oppfange på relativt store dyp, dersom den ligger i jordsmonn med lav konduktivitet. Saltholdig og mineralrikt jordsmonn har en høy konduktivitet og vil redusere rekkevidden til en metalldetektor.

Lydidentifisering
Denne funksjonen innebærer at detektoren avgir tonehøyde avhengig av metallobjektets konduktivitet. Det vanlige er 3 toner. Eksempel: Dyp tone for jern, medium tone for kobbernikkelmynter, og lys tone for sølv.

Magnetometer
Elektronisk instrument som måler variasjoner i jordas naturlige magnetfelt og har høy følsomhet for jernholdige/magnetiske metallgjenstander. Et magnetometer blir ofte omtalt som en metalldetektor, men til forskjell fra metalldetektor kan et magnetometer kun registrere jern og jernholdige metallobjekter. På grunn av den høye følsomheten for jern benyttes den ofte til å lokalisere kummlokk, grensemerker og stoppekraner som ligger utenfor rekkevidden til en metalldetektor.

Metalldetektor/metallsøker
Elektronisk måleinstrument som finner metallobjekter i bakken ved å sende et radiosignal ned i bakken. Metallobjekter reflekterer radiosignaler og det er denne egenskapen metalldetektorer utnytter.

Metallsøking
Hobby som startet på slutten av 1930-tallet etter Fishers introduksjon av METALLASCOPE, verdens første patenterte og masseproduserte metalldetektor.

Mineralisering
Alle jorsdmonn inneholder oppløste mineraler som kan være opphav til falske signaler og forstyrrelser ved metallsøking med metalldetektor. Jordsmonn med høy mineralisering kan være spesielt vanskelig, og krever en detektor med grunnbalansering for å kunne detektere mer enn noen centimeter ned i bakken.

Motion-modus
Søkemodus som krever bevegelse for å oppdage metallobjekter. Kommer av det engelske ordet ”motion” for bevegelse. Motion søkemodus ble oppfunnet av Fisher Labs på 80-tallet og ga god rekkevidde og diskriminasjon under varierte grunnforhold.  Mer enn 90% av metalldetektorene på markedet i dag benytter en motion-modus som primær søkemodus. 

Non-Motion-modus
Søkemodus som ikke krever bevegelse for å oppdage metallobjekter. Benyttes ofte til finsøking og har stort sett ikke mulighet for diskriminering. Mer fintfølende for små og dype metallgjenstander enn motion-modus, og benyttes derfor ofte ved gullsøking (nugget hunting) eller søking etter metalliske-samlerobjekter i områder med lite metallisk søppel. 

Numerisk-ID
Funksjon der metalldetektoren klassifiserer objekter i henhold til deres konduktivitet. Denne funksjonen er relativt nøyaktig for identifisering av mynter, opptrekksringer og andre objekter med fast form. For deformert aluminiumsøppel er funksjonen mindre nøyaktig. Detektorer med numerisk-ID har som regel en skala som går fra 0-99, der jernobjekter ligger i den laveste enden av skalaen og gull, bly, aluminium, sølv og kobber ligger i den andre enden av skalaen. 

Objektklasser
Dette er en klassifisering av objekter i henhold til konduktivitet basert på samme prinsipp som numerisk-ID, men grovere. Følgende objektklasser dekker numerisk-ID skalaen fra 0-99 på metalldetektorer med denne funksjonen: Jern (IRON), Sølvpapir (FOIL), Nikkelmynt (NICEL), Opptrekksring (TAB), Sinkmynt (ZINC), Liten sølv- eller kobbermynt (DIME), Stor Sølvmynt (QRT+).

Signalseparasjon
Dette refererer til metalldetektorens evne til å separere to metalliske objekter som ligger nært inntil hverandre og er en svært viktig faktor for metalldetektorens ytelse i områder med høy konsentrasjon av søppel. Mange av områdene der metalldetektorer benyttes har flere hundre ganger mer søppel objekter enn gode objekter. Dersom en mynt eller et smykke ligger nært på en spiker eller annen jerngjenstand så kan man risikere at metalldetektoren ikke klarer å nullstille seg i tide og således ikke ser det gode objektet. Toppmodellene Fisher F75, XP Goldmaxx og XP DEUS er metalldetektorer som er i verdensklasse når det gjelder signalseparasjon. Disse metalldetektorene kan hente ut mange flere funn fra områder med høy konsentrasjon av søppel, men man kan også oppnå store forbedringer på rimeligere metalldetektorer ved å benytte seg av et lite søkehode.

Søkehode
Dette er metalldetektorens antenne, som skal holdes ned mot bakken. Søkehoder fås i forskjellige størrelser hvor 3", 5", 8" og 11" er de mest vanlige størrelsene og 8" ofte er standard størrelse som metalldetektoren leveres med. Små søkehoder er kjent for å kunne analysere bedre i områder der det er tett i tett med metallisk søppel, men store søkehoder dekker et større område ved hvert sveip og gir bedre rekkevidde for store, dype metallobjekter.

Søkehodekonfigurasjon
Søkehoder leveres i forskjellige viklingskonfigurasjoner: Konsentrisk, Elliptisk og Dobbel-D (DD). Konsentrisk er den vanligste typen og som regel den som leveres med metalldetektoren siden den er billigst å produsere. Elliptiske og Dobbel-D søkeholder er populære for sin evne til å fungere bedre i områder med høy mineralisering og for å dekke et større område ved hvert sveip. 

 

Hovedside > Metalldetektor > Metalldetektor for metallsøking > Metallsøkerordbok

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70