PrimeWeb for publisering av måleresultater på internett

PrimeWeb internettserver tilbys pr. abonnement til de som ønsker en driftsikker databaseløsning der flere brukere har enkel tilgang på måledata fra Primayer dataloggere med fjernavlesning.

PrimeWeb database for fjernovervåking

Data publiseres på en passord-beskyttet interenettside slik at alle med tilgang til internett lett kan aksessere dem og hente ut tabeller og målekurver.

Du kan teste webløsningen ved å gå til denne internettsiden:
http://www.waterlogger.co.uk/primayer/primayergraph.html

Bruk følgende innloggingsdetaljer:
User name: primeweb
Password: graphing

PrimeWeb fordeler

• Automatisk backup. Data lagres på brannsikker server med daglig backup
• Ikke behov for å sette opp egen drifts-PC med modem
• Alle med passord og tilgang til internett kan aksessere data
• Ikke behov for annen programvare enn standard nettleser (Exlorer, Firefox, Safari o.l.)
• Lett å hente ut data enten du ønsker tabell eller kurve

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1400 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70