Meteorittleting med metalldetektor!

De fleste meteoritter inneholder jern og kan derfor detekteres med metalldetektor. Skal du søke etter meteoritter må du gå i områder der det er kjent at meteoritter har slått ned. Det kan også tenkes at metallsøkerbrukere kommer over verdifulle meteoritter ved tilfeldighet i sine søk. Lær deg de karakteristiske kjennetegnene for en meteoritt!

Meteor foto av Arne Danielsen Meteoritt eller stein? Slik kan du se forskjell Meteoritt fra Rygge

Denne kraftige Leonide-meteoren ble fotografert av Arne Danielsen i himmelen over Sør-Norge i 1999.

En meteoritt kan lett forveksles med en vanlig stein. Et viktig kjennetegn for alle meteoritter er den brente, avrundede overflaten. Meteorittbit funnet av Ragnar Martinsen i Rygge sommeren 2007. Antageligvis ble hundrevis av biter spredd over hele Østfold.

En meteoritt kan være vanskelig å kjenne igjen fordi den for det utrenede øye lett kan forveksles med en vanlig stein. Det er imidlertid noen kjennetegn som går igjen for de fleste meteoritter:

•  De inneholder jern og er magnetiske
•  De har avrundet form
•  De har mørk overflate, og er lysere på innsiden
•  De er litt tyngre enn en vanlig stein
•  De har små spekk av metall innvendig

Nyfalne meteoritter har svart smelteskorpe på utsiden grunnet høy hastighet og høy temperatur gjennom atmosfæren. Mange meteoritter som nedfaller i Norge overlever desverre ikke den første vinteren på grunn av at vann og fuktighet trenger inn i meteoritten og sprenger den opp når frosten kommer. Slik forvitres meteoritten til småbiter.

Dersom du skal lete etter meteoritter med metalldetektor, så bør du ha en metalldetektor med høy følsomhet. Metalldetektoren bør ha en god alle-metaller-modus, samt manuell grunnbalansering for å fjerne forstyrrelser fra mineraler i jordsmonnet. Våre mest populære metalldetektorer for meteorittsøking er:

Fisher F5 metalldetektor
Fisher F75 metalldetektor
Fisher Gold Bug PRO metalldetektor
XP DEUS metalldetektor

Dersom du finner en meteoritt kan belønningen bli stor. En mann fra Manitoba, USA solgte en meteoritt for kr. 300.000 i 2002.

Mer informasjon om meteoritter kan du finne på geotop.no som er nettsiden til den norske meteoritteksperten Morten Bilet og nettsiden til Astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard - bangirommet.no. Begge er svært interessert i tips og observasjoner som kan lede til kalkulering av nedfallssted for nye meteoritter.

 

Hovedside > Metalldetektor > Metalldetektor for metallsøking > Meteorittsøking

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70