Metalldetektor for historiske samleobjekter

Samleobjekter (relics) er en samlebetegnelse på historiske gjenstander med samlerverdi. De mest vanlige samleobjekter er krigsmateriell fra slagplasser, mynter, smykker, spenner og deler av seletøy, metallknapper, metalliske leker, bestikk og verktøy.

Ofte er det ønskelig å kunne ekskludere jern, men det kan også være områder der alle jernobjekter er interessante. Dersom du er på en slagplass som kan ha aktiv ammunisjon, må du være ekstremt forsiktig. Slik ammunisjon kan være eksplosiv i mer enn 50 år etter at det havnet i bakken.

Metallsøking etter samleobjekter forekommer ofte på enger, jorder, skogsområder og ledige områder der det ikke er stelt plen. Her kan man ofte grave dypt uten å bekymre seg for å skade vegetasjon, og det er fint med en detektor med god rekkevidde. Noen områder er så pepret med jern at det er viktig å ekskludere jern for å kunne søke, selv om det betyr at du vil gå glipp av en del objekter.

Før du skal ut å søke er det viktig å få tillatelse fra grunneier. Dersom du er på offentlig grunn, må du sjekke med administrator eller vaktmester om lov. Fredede områder er ulovlig enten det ligger på privat eller offentlig grunn.

Denne type metallsøking er mest givende når du har en interesse for historie. I mange tilfeller er verdien til et samleobjekt ikke objektet selv, men historien bak det. Noen kuler eller granatsplinter kan fortelle historien om et slagsted.

Det finnes klare regler for historiske gjenstander som stammer fra før-reformatorisk tid, det vil si før år 1537. For mynter gjelder år 1650. Alle slike funn er automatisk fredet og skal rapporteres til myndighetene. Å holde tilbake informasjon om slike funn er forbudt. Det er hele samfunnets ansvar å ta vare på vår felles historie. Den historiske verdien vil kunne gå tapt uten dokumentasjon om hvor og når objektet ble funnet samt riktig preservering og lagring.

Anbefaling for metalldetektor: Alle metalldetektorer med høy følsomhet for alle metaller og mulighet for diskriminering. En alle-metaller modus kan være en fordel dersom du er ute etter jern, eller best mulig rekkevidde for små eller dype gjenstander.

 

Hovedside > Metalldetektor > Metalldetektor for metallsøking > Søking etter historiske samleobjekter

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70