Metalldetektor for søk etter mynter

Myntsøking med metalldetektor er morsom aktivitet for myntsamlerere og andre. Sjansen for å finne gamle og verdifulle mynter er til stede på områder der det har vært aktivitet i mange hundre år. Andre områder kan være attraktive på grunn av sjansen for å finne mange gangbare mynter av nyere dato.

Myntsøking foregår vanligvis i områder som parker, skolegårder og hager. I de fleste områdene der det er sannsynlig å finne mynter, er det også en god del aluminiumssøppel som opptrekksringer og korker, så vel som stålkorker og spikre. Noen ganger er det også smykker å finne. For denne type søk kommer du vanligvis til å søke med diskriminasjon for å ekskludere utslag fra jern og sølvpapir (IRON+FOIL), selv om dette kan forårsake at du går glipp av en del av smykkene, spesielt tynne og små gullsmykker.

Mye av myntsøkingen gjøres på plener hvor graving vil kunne skade gresset. Det er derfor viktig at gravingen gjøres skånsomt og at finsøkingen gjøres så nøyaktig som mulig for å redusere gravingen til et minimum. En nyttig teknikk er å skjære ut en jordplugg med kniv. Ikke skjær ut hele pluggen, men la det være igjen litt røtter på ene siden som holder pluggen på plass. Pluggen vippes så opp for å avdekke objektet og kan lukkes igjen når objektet er hentet ut. En Pinpointer er et nyttig hjelpemiddel for å redusere gravingen og tiden det tar å lokalisere et objekt.

Sølv og gullmynter holder seg som regel godt, selv etter flere hundre år i bakken. Kobbermynter kan også holde seg godt, men det avhenger i stor grad av jordsmonnet. Enkelte typer jordsmonn er veldig agressivt mot kobber, og kan tære opp en kobbermynt til det ugjenkjennelige i løpet av få 10-år.

Når du søker på privat grunn skal det alltid innhentes tillatelse hos grunneier først. I parker og på offentlig grunn er det fint å klarere med administrator eller vaktmester for området. Fredede områder er strengt forbudt enten det ligger på privat eller offentlig grunn. Gjør det du kan for å sette denne hobbyen i et positivt lys. Ta med deg alt søppelet du graver opp eller kommer over, og legg det i en søppelkasse. Lær deg å grave på en mest mulig skånsom måte. Forsøk å finne igjen eieren om du finner smykker med navn og initialer. Når noen som spør deg forstår at du ikke forårsaker skade, men faktisk gjør offentligheten en tjeneste, vil du være velkommen over alt.

Anbefaling for metalldetektor: Alle metalldetektorer med ID-display, dybdemåling og diskriminering. ID display er en fordel for å kunne identifisere og dybdemåle mynter.

 

Hovedside > Metalldetektor > Metalldetektor for metallsøking > Myntsøking

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70