Høyspent isolasjonstestere med VLF

HVA-serien av høyspenningstestere fra B2 er konstruert for spenningsprøving og  isolasjonstesting av høyspentkabler, viklinger i motorer og generatorer og andre høyspentkomponenter som krever høy lastkapasitet. Patentert teknologi, smarte funksjoner og sikkerhetsmekanismer gjør dette til de mest kompakte og anvendelige høyspenttestere i klassen.

HVA30 isolasjonstester for høyspent isolasjonstesting med VLF og DC

HVA-serien består av høyspenningstestere for spenningsprøving av høyspenningskabler med merkespenning fra 3 kV opp til 132 kV. Dette kan avsløre kritiske isolasjonssvakheter i kabel, inkludert skjøter og endeavslutninger og anbefales for sluttkontroll av kabler ved nye installasjoner eller etter reparasjoner og inngrep. Instrumentene er også utstyrt med funksjon for kappetesting, kappefeillokalisering og feilbrenning og kan suppleres med tilleggsutstyr for tilstandskontroll ved måling av tangensdelta (TD) og partielle utladninger/glimming (PD).

HVA-isolasjonstestere kan også benyttes for testing av motorer, generatorer, transformatorer, brytere, isolatorer, kondensatorer, overspenningsvern, gjenomføringer og andre høyspenningskomponenter. Testene kan kjøres med DC eller VLF med sinus eller firkant.

VLF står for "Very Low Frequency" og innebærer en høyspent vekselspenning med en svært lav frekvens, typisk 0,1 Hz. VLF anbefales i stedet for DC for spenningsprøving av polymerbasert høyspenningsisolasjon (PEX, EPR) og bruk av VLF er beskrevet av flere teststandarder:

 • IEEE 400 og 400.2
 • IEEE 433
 • DIN VDE 0276
 • CENELEC HD 620 S1
 • IEC 60060-3 og 60502-2 
 • DNV Rules for Ships, part 4, chapter 8

Les mer om VLF i vår FAQ om isolasjonstesting av høyspentkabel

HVA-instrumentene kan programmeres med automatiske testprosedyrer slik at operatøren enkelt kan velge ønsket test fra menyen på LCD-skjermen. Testprosedyrer for forskjellige kabler og utstyr kan lages på PC og overføres til HVA-instrumentet med den medfølgende programvaren for Windows XP og Windows 7. Den samme programvaren brukes til å lage testrapporter basert på resultatene som lagres i instrumentet under testen.

 

Tilstandskontroll med VLF

HVA-instrumentene kan generere VLF med sann symmetrisk sinus og kan derfor benyttes med tilleggsutstyr for måling av tangensdelta (TD) og partielle utladninger/glimming (PD). Dette er følsomme isolasjonstester som kan gjennomføres ved lave spenningsnivåer i forhold til kabelens merkespenning (dvs. fra 0,5 til 2 x Uo). En slik tilstandskontroll kan foretrekkes over en VLF-spenningsprøving (normalt 2 til 3 x Uo) der man ikke ønsker å "brenne ut" defektene. Testene utfyller hverandre og kan fortelle om feil som kan ta årevis å utvikle seg til havari ved normal driftsspenning. Les mer om kabeldiagnose med TD og PD i vår FAQ om tilstandskontroll av høyspentkabel

Tangendelta-diagnose av høyspenningsisolasjon PD-diagnose av høyspenningsisolasjon
HVA-høyspenningstestere kan benyttes med TD-adapteret for å måle tandelta (tapsfaktor). Dette er nyttig for å måle graden av vanntrevekst og andre forhold som har degradert isolasjonen og fører til et strømtap. PD-adapter kan tilkobles for å måle partielle utladninger (glimming) i kabel, endeavslutninger og skjøter. Dette gjør det mulig å registrere og lokalisere selv små defekter og svaheter.

 

Fordeler

 • VLF- og DC-spenningsprøving for isolasjonstesting
 • Funksjon for kappetesting og kappefeilsøking av kabler
 • Feilkondisjonering/-brenning for å lette lokaliseringen av feilpunkter
 • Automatisk eller manuell testprosedyre
 • VLF med sann symmetrisk sinus over hele lastområdet
 • Sanntidsvisning av utgangsspenning på LCD-skjerm
 • Lettbetjent, menystyrt brukergrensesnitt
 • Luftkjøling forenkler vedlikehold (ingen traformatorolje som må skiftes)
 • Overslagsbeskyttelse for 12 kV
 • Sikker betjening med nødbryter og startnøkkel
 • Elektrisk og mekanisk utladning etter test
 • Høy lastkapasitet. Kan teste flere km med kabel
 • Ingen hvileperiode for nedkjøling etter test
 • Solid og kompakt utforming med lav vekt
 • Minne for 50 måleresultater
 • TD/PD-tilstandskontroll mulig med tilleggsutstyr

 

HVA-serien med VLF/DC-testere

HVA28 høyspent isolasjonstester 0-28 kV VLF/DC HVA30 høyspenningstester for hipot isolasjonstesting HVA30-5 høyspenningstester HVA34 høyspenningstester for hipot isolasjonstesting

HVA28
Utgangsspenninger
Sinus:

0-28kV peak, 20kV rms
DC: ±0-28kV
Firkant: 0-28kV rms
Utgangsstrøm: 0-20mA

Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
0,5µF/0,1Hz/20kV rms
5,0µF/0,01Hz/20kV rms
10µF maks kapasitans
Mål: 430x240x340mm
Vekt: 14kg
Se egen nettside

HVA30
Utgangsspenninger
Sinus:
0-33kV peak, 23kV rms
DC: ±0-30kV
Firkant: 0-30kV rms
Utgangsstrøm: 0-15mA

Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
0,5µF/0,1Hz/23kV rms
1,0µF/0,05Hz/23kV rms
2,5µF/0,02Hz/23kV rms
12µF maks kapasitans
Mål: 430x250x360mm
Vekt: 19,5kg
HVA30-5
Utgangsspenninger
Sinus:
0-33kV peak, 23kV rms
DC: ±0-30kV
Firkant: 0-30kV rms
Utgangsstrøm: 0-15mA

Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
3,4µF/0,1Hz/23kV rms
5,0µF/0,1Hz/19kV rms
6,2µF/0,08Hz/19kV rms
15µF maks kapasitans
Mål: 430x250x360mm
Vekt: 45kg

HVA34
Utgangsspenninger
Sinus:
0-34kV peak, 24kV rms
DC: ±0-34kV
Firkant: 0-34kV rms
Utgangsstrøm: 0-15mA

Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
0,5µF/0,1Hz/24kV rms
1,0µF/0,05Hz/24kV rms
2,5µF/0,02Hz/24kV rms
12µF maks kapasitans
Mål: 430x250x360mm
Vekt: 19,5kg

HVA60 VLF/DC høyspent isolasjonstester HVA90 VLF/DC for høyspenningsisolasjonstesting HVA94 høyspenningstester HVA200 VLF/DC høyspenningstester

HVA60
Utgangsspenninger
Sinus:
0-62kV peak, 44kV rms
DC: ±0-62kV
Firkant: 0-60kV rms
Utgangsstrøm: 0-40mA
Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
1,0µF/0,1Hz/44kV rms
2,0µF/0,05Hz/44kV rms
5,0µF/0,02Hz/44kV rms
10µF maks kapasitans
Mål: 45x34x52cm
Vekt: 57kg

HVA90
Utgangsspenninger
Sinus:
0-90kV peak, 64kV rms
DC: ±0-90kV
Firkant: 0-90kV rms
Utgangsstrøm: 0-60mA
Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
1,0µF/0,1Hz/64kV rms
1,2µF/0,1Hz/57kV rms
10µF/0,01Hz/64kV rms
11µF maks kapasitans
Mål: 55x45x61cm
Vekt: 127kg

HVA94
Utgangsspenninger
Sinus:
0-94kV peak, 66kV rms
DC: ±0-94kV
Firkant: 0-94 kV rms
Utgangsstrøm: 0-60mA
Nøyaktighet: ±1%
Oppløsning: 0,1kV
Lastkapasitet:
0,75µF/0,1Hz/66kV rms
1,0µF/0,1Hz/64kV rms
1,2µF/0,1Hz/57kV rms
10µF/0,01Hz/23kV rms
10µF maks kapasitans
Mål: 55x45x61cm
Vekt: 128kg

HVA200
Utgangsspenninger
Sinus:
0-200kV peak, 138kV rms
DC: ±0-200kV
Firkant: ikke oppgitt
Utgangsstrøm: 0-140mA
Nøyaktighet: ikke oppgitt
Oppløsning: ikke oppgitt
Lastkapasitet:
0,6µF/0,1Hz/138kV rms
Mål: 430x230x120cm
Vekt: 850kg


 PDF brosjyre: B2 høyspent isolasjonstestere

 

 

Hovedside > Kabeltestere og feilsøkere > Høyspent isolasjonstestere

Eskeland Electronics AS logo

 
Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1400 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70