Deteksjon av partielle utladninger med utstyr fra HVPD

Partielle utladninger, ofte omtalt som PD eller delutladninger/glimming, er et viktig forvarsel om svakheter i den elektriske isolasjonen i høyspenningskomponenter. Disse må utbedres før de tærer isolasjonen ned til et kritisk nivå og fører til havari og store ødeleggelser.

HVPDs produktutvalg spenner over en rekke instrumenter for PD-måling av kabler, endeavslutninger, brytere, gjennomføringer, overspenningsvern, transformatorer, motorer og generatorer, og for alle fire faser av et PD-måleprogram.

Partielle utladninger 4 faser

Fase 1 - Finne tegn på PD-aktivitet
Løsning - 
Områdesøk med PDSurveyor

Fase 2 - Finne hvor PD-signalene kommer fra
Løsning - Finlokalisering og diagnostisering med HVPD Longshot

Fase 3 - Periodisk overvåking
Løsning - HVPD Mini for fjernovervåking av styrke, frekvens og trend i 4 målepunkter

Fase 4 - Permanent overvåking
Løsning - HVPD Multi Permanent for fjernovervåking av opptil 64 målepunkter

 PDF brosjyre: Partielle utladninger i fire faser

 

PDSurveyor for områdesøk etter partielle utladninger

Håndbetjent detektor for partielle utladninger (PD) i høyspenningskomponenter. Unik teknologi som integrerer tre forskjellige sensorer for PD-deteksjon med ultralyd, TEV og HFCT. Svært enkel i bruk med lysdioder som indikerer PD-støynivå. Perfekt for rask og effektiv masseundersøkelse av høyspenningsinstallasjoner.

•  Prisgunstig og effektiv første forsvarslinje for å oppdage og styrkemåle partielle utladninger
•  For høyspenningskomponenter opp til 45 kV
•  Lav vekt og enkel betjening med lysdioder som indikerer PD-støynivå
•  Tre uavhengige sensorteknologier for å oppdage PD-aktivitet
•  Måler partielle utladninger i kabel med HFCT-tangtransformator
•  Måler partielle utladninger i brytere, gjennomføringer, endeavslutninger m.m. med TEV- og ultralydsensor

 PDF brosjyre: PDSurveyor PD-områdeskanner

 

HVPD Longshot for diagnostisering og finsøking av PD


Dersom visuell inspeksjon ikke kan avsløre kilden til de partielle utladningene som oppdages med PDSurveyor, kan man benytte HVPD Longshot for ytterligere analyse og finsøking. PDLongshot er en 4-kanals, diagnostiserende PD-tester med høy båndbredde (0-400 Mhz) for nøyaktig PD-diagnose med TEV- og HFCT-sensorer. Kan benyttes for synkron, multi-kanals testing av alle typer høyspenningsinstallasjoner opp til 500 kV. Bruk den til "på-stedet-testing" (5-10 minutter) eller bruk den for midlertidig overvåking fra 1 til 24 timer.

•  Synkronopptak på 4 kanaler gjør det mulig å søke seg inn mot feilkilden basert på ankomsttid for PD-pulsen
•  Avansert støydemping, automatisk gjenkjenning av PD-pulser og skille mellom lokal-PD og kabel-PD
•  Ufører "på-stedet-test" på typisk 5-10 minutter per komponent
•  Kan settes opp for midlertidig PD-
overvåking fra 1-24 timer og opptil en uke
•  PDReader-program for etterbehandling av PD-testfiler og rapportgenerator, kan også benyttes på kontor-PC
•  PDMap-program for punktlokalisering av PD i kabler med lengder opp
til 5 km (tilleggsutstyr)*

*PDMap er en ekspansjonsmodul for kartlegging og lokalisering av PD-aktivitet i kabler over opptil 5 km. Inkluderer HVPD Portable Transponder og PDMap-programvare.

 PDF brosjyre: PD Longshot for PD-diagnose og lokalisering

 

HVPD Mini mobil målestasjon for overvåkning av PD

For kritiske installasjoner der man ønsker logging og og registrering av trender i PD-aktiviteten, er HVPD Mini en god løsning. Dette er en prisgunstig 4-kanals PD-detektor med logging og innebygget GPRS-modem (3G), som egner seg både for midlertidig PD-overvåkning på 1-2 uker, så vel som for lengre tids overvåking over opptil 6 måneder.

•  Prisgunstig løsning for 24/7 PD-overvåkning av høyspenningsinstallasjoner opp til 45 kV
•  Benyttes med 1-2 stk HFCT-tangtransformator for kabel-PD og 1-2 stk TEV-sensorer for lokal-PD
•  Måler og logger kabel-PD og lokal-PD (nivå og antall)
•  Data publiseres på passordbeskyttet nettside (webserver)
•  Lagrer opptil 6 måneders data i lokalt, beskyttet minne
•  Automatisk analyse av alvorlighetsgrad for PD-aktivitet
•  Kompakt og mobil enhet som er lett å koble opp
•  Synkronopptak muliggjør finsøking ved at den registrerer hvilken sensor som oppfanget PD-pulsen først

 PDF brosjyre: PD Mini for PD-overvåking

 

HVPD Multi Permanent for kontinuerlig overvåkning av PD

HVPD Multi Permanent er konstruert for overvåking av kritiske høyspenningsinstallasjoner med mange målepunkter. Den har 16 kanaler, men kan utvides til 64 kanaler ved multipleksing av flere 16-kanalers ekspansjonsmoduler. Den tilbyr også en mer avansert analyse og logging av PD-aktiviteten enn lillebroren Mini, og egner seg bedre for overvåking av høyspenningsinstallasjoner over lengre tidsrom (mer enn 3 måneder).

•  Avansert 24/7 PD-overvåking for høyspenningsinstallasjoner
•  SmoothSurvey PD-analyseprogramvare for differensiering mellom PD og annen elektrisk støy
•  Måler og logger kabel-PD og lokal-PD (nivå og antall)
•  Data publiseres på passordbeskyttet nettside (webserver)
•  Automatisk analyse av alvorlighetsgrad for PD-aktivitet
•  Kan fjernavleses over LAN/Modem
•  Synkronopptak muliggjør finsøking ved at den registrerer hvilken sensor som oppfanget PD-pulsen først
•  Opptil 64 kanaler


 

Hovedside > Kabeltestere og feilsøkere > PD-måleutstyr fra HVPD

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70