Garanti ved forbrukerkjøp av metalldetektorer og tilleggsutstyr

Definisjoner

Kjøper: Den som har kjøpt metalldetektor og metalldetektorrelatert tilleggsutstyr av Eskeland Electronics AS, eller som kan legge frem kjøpsbevis (kvittering/faktura) på at det aktuelle produktet er kjøpt av Eskeland Electronics AS
Selger: Eskeland Electronics AS

Gyldighet

Denne garantien gjelder ved forbrukerkjøp og kommer i tillegg til rettighetene i den norske forbrukerkjøpsloven som gir 5 års reklamasjonsfrist for produkter som er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år, og 2 år for øvrige produkter. Garantien gjelder for alle metalldetektorer og alt tilleggsutstyr som er levert av Selger så fremt at Selger har mottatt fullt oppjør. Kvittering/faktura eller annen dokumentasjon på kjøpet må kunne fremlegges på forespørsel.

Garantitid

Garantien gjelder fra kjøpsdato og avsluttes ved utløpstiden for garantitiden som er 2 år, 3 år eller 5 år avhengig av type produkt:
2 år for oppladbare batterier, batteriladere og tilleggsutstyr fra alle produsenter
2 år for metalldetektorer fra Bounty Hunter
3 år for metalldetektorer fra XP (før 2013) og C-Scope
5 år for metalldetektorer fra XP, Teknetics og Fisher med unntak for undervannsmodeller
2 år for metalldetektorer for undervannsbruk
3 år for øvrige metalldetektorer der ikke noe annet er opplyst

Innhold

Garantien gir rett til kostnadsfri reparasjon eller erstatning av defekte komponenter. Selger avgjør etter vurdering om reparasjon eller erstatning er mest hensiktsmessig. Ved erstatning av komponenter beholder Selger eiendomsretten til de erstattede komponentene.

Begrensninger

Garantien dekker ikke tap av inntekter eller ekstra omkostninger Kjøper har hatt i forbindelse med feil på produktet. Garantien dekker ikke skader som skyldes uhell, feilaktig bruk, feilaktig oppbevaring, fukt- og vannskade (med unntak for produkter som er ment å være vanntette), batterisyreskade og modifisering eller reparasjon av ikke-autorisert reparatør.

Ved behov for service

Ved behov for service innenfor første år av garantitiden har Kjøper rett til lån av tilsvarende utstyr så lenge service pågår, uavhengig av om feilen utbedres under garanti eller ikke. Kjøper har ansvar for å sende eller overlevere det defekte produktet til Selger innenfor garantitiden. Ved forsendelser har Kjøper ansvar for en sikker innpakning av produktet (om mulig i originalemballasje). Fraktomkostninger for sending må dekkes av Kjøper, men vil bli refundert etter Postens satser dersom produktet faller inn under garantien (kun forsendelser innenfor Norge). Omkostninger for retur av produktet til Kjøper vil bli dekket av Selger dersom produktet faller inn under garantien. Dersom produktet faller utenfor garantien, skal Selger kontakte Kjøper for å gi et kostnadsoverslag på service.

Ekstra rettigheter

Denne garantien gir også Kjøper rett til fri telefonstøtte for produktet i garantitiden. Telefonstøtte kan gis på hverdager i perioden fra kl. 10:00 til kl. 16:00 når selgere er tilgjengelig på telefon. Denne garantien gir også bytterett for oppgradering til en dyrere metalldetektor når den erhvervede metalldetektor returneres til Selger i sin originalemballasje, renset og i god stand innen 14 dager etter kjøpsdato. Kjøper må da betale prismellomlegget pluss fraktomkostninger.

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70