Ariadna CI kabelutvelger

Ariadna CI er en allsidig kabelutvelger som kan benyttes for sikker kabelutvelging av både utkoblede og spenningssatte energikabler.

Kabelutvelger Ariadna CI
Ariadna CI fungerer etter impulsmetoden og har en kraftig signalgenerator som kan talke kabellengder på mer enn 20 km. Mottakeren benyttes med forskjellige prober for sikker kabelutvelging, selv i grøfter og skap med flere parallelle kabler.

Ariadna CI signalgenerator kan kobles til spenningssatte kabler på lavspenningsnettet. Signalgeneratoren trekker da strøm etter et spesielt mønster som gir induksjonsfelter som mottakeren kan kjenne igjen. Signalet forplanter seg gjennom fordelingstransformatorer og over på respektive faser i fordelingsnettet slik at faser på begge sider av transformatoren identifiseres uten utkobling.

Bruk den på en av følgende måter:

Utkoblede enfase kabler, induktivt

Signalgenerator kobles til utvalgt fase med induksjonstang. Mottager benyttes med Rogowski-spole for å identifisere utvalgt fase. Alle faser ligger til jord.

 

Utkoblede enfase kabler, galvanisk

Signalgenerator kobles galvanisk til utvalgt fase. Mottager benyttes med Rogowski-spole for å identifisere utvalgt fase ved å måle strømretning og styrke.

 

Utkoblede flerfase kabler, galvanisk

Signalgenerator kobles galvanisk mellom 2 faser. Mottager benyttes med U-spole for å identifisere positiv og negativ fase i kabelen ved å rotere U-spolen rundt kabelen. Positiv og negativ fase skal ha samme strøm med motsatt polaritet.

 

Spenningsatte lavspentkabler

Signalgenerator kobles galvanisk mellom 2 faser og trekker strøm etter et bestemt mønster. Mottager benyttes med Rogowski-spole og kan identifisere kabel ut i fra strømtrekket.

 

Spenningsatte høyspentkabler (mellomspent)

Signalgenerator kobles galvanisk mellom 2 faser i lavspenningsnettet. Strømtrekket forpanter seg gjennom fordelingstransformator og over på respektive faser i fordelingsnettet. Mottager benyttes med Rogowski-spole eller U-spole.

 

Spesifikasjoner

Temperaturtoleranse: -10 til 55 C
Strømforsyning:
- 8,4 V 6,6 Ah Li-Ion oppladbart for sender
- 4 x 1,5 V AA batteri for mottager
Værbeskyttelse: Sender vanntett til IP65, mottager til IP54
Signalanalyse: Amplitude og polaritet
Batterilevetid: > 24 timer

Spenningsatte kabler
Signaltype: Strømtrekk
Signalamplitude: 160/80 A peak
Passiv størmmåling: 50/60 Hz rms
Maksimal nettstrøm: 1800 A rms
Maksimal nettspenning: 440 V AC
Maksimal kabellengde: > 10 km

Utkoblede kabler
Signaltype: Strømpulser
Signalstyrke: 10 W
Maksimal sløyferesistans: 1000 Ohm
Maksimal kabellengde: > 20 km

 

 

Hovedside > Kabeltest og -feilsøking > Ariadna CI kabelutvelger

Eskeland Electronics AS logo

 
Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70