Coronakamera for tilstandskontroll av høyspentanlegg

Corona (glimming) på høyspentkomponenter er en viktig indikator på feil og svakheter som kan lede til driftsavbrudd med store følgeskader. Et coronakamera kan se uv-lyset som oppstår ved denne utladningsaktiviteten og oppdage feil som ikke kan oppdages med termokamera. Coronakamera blir derfor benyttet for periodisk tilstandskontroll av kraftlinjer og viktige nettkomponenter.

OFIL SYSTEMS coronakamera består av følsom elektronikk og optikk for å måle det ultrafiolette (UV) lyset som utstråles ved glimming/partielle utladninger samtidig som det ignorerer UV-lys fra solen. Dette skjer gjennom en selektiv filtrering av UV-lyset basert på bølgelengde. Utladninger ned til noen få pC kan dermed detekteres over avstander på opptil 100 meter, selv i fullt dagslys. Strålingen vises i sanntid på skjermen sammen med videobildet av objektet som kameraet rettes mot. En kraftig zoom gjør det mulig å forstørre videobildet slik at man kan se små sprekker, forurensninger og defekter som kan forklare utladningsaktiviteten. Kontrollen kan dokumenteres ved opptak av video og bilde til SD-minnekort.

 

Coronakamera benyttes gjerne med termografikamera for å få den beste tilstandskontrollen. Dette er teknologier som utfyller hverandre og som kan oppdage forskjellige typer feil. Termografikamera finner elektriske feil ved måling av IR-stråling som skyldes varmeutvikling på grunn av høy strømgjennomgang. Coronakamera finner elektriske feil ved måling UV-stråling som dannes ved spenningsutladninger (lysbuer og glimming) på overflaten av høyspentkomponenter. Slike overflateutladninger utvikler som regel ikke nok varme til å kunne oppdages ved termografering. UV-strålingen fra corona er dessuten uavhengig av påvirkning fra sol, vind og linjebelastning. Termokamera og coronakamera kan derfor benyttes sammen for å avdekke flere feil.

 

 

OFIL SYSTEMS er markedsleder på utvikling og produksjon av coronakamera og har levert flere hundre systemer som er i bruk av kraftverk, nettselskaper, høyspentlaboratorier, store kraftforbrukere og konsulenter over hele verden. Leveringsprogrammet spenner fra enkle, håndbetjente instrumenter til større systemer for permanent montering på bil, tog eller helikopter. Profesjonell programvare for PC er tilgjengelig for å lage detaljerte tilstandsrapporter med film og bilder, samt klassifisering av skadetyper og alvorlighetsgrad.


Ta kontakt for tilbud og demonstrasjon.

 PDF: OFIL corona camera

 

 

Hovedside > Høyspent feilsøking > OFIL coronakamera

Eskeland Electronics AS logo

 

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70