Kurs i høyspent isolasjonstesting

Isolasjonsfeil i høyspentkabler og andre nettkomponenter kan gi driftsavbrudd med store følgeskader og kostnader. Dette kurset belyser utstyr og metoder for å oppdage slike feil tidlig, slik at man kan planlegge reparasjoner og utskiftninger før det fører til havari.

TanDelta isolasjonstesting med VLF
TanDelta-aldringsdiagnose av høyspentkabel med B2 HVA28TD VLF-tester

Påbegynnende feil og svekkelser i isolasjonen kan som regel oppdages ved utføring av forskjellige tester. Testene kan utføres som ledd i en sluttkontroll av nye eller reparerte nettkomponenter før de driftsettes. Det kan lønne seg å utføre slike tester på nettkomponenter innen garantitiden utløper. Testene kan også utføres ved en periodisk kontroll av aktive nettkomponenter. Dette kan være spesielt nyttig for nettkomponenter som nærmer seg slutten av sin levetid.

Glimming (PD) er en av de viktigste indikatorene på tilstanden til isolasjonen i nettkomponenter. Kurset sørger for å belyse vanlige "offline" og "online" metoder for måling av glimming i høyspentkabler, bryteranlegg, transformatorer, gjennomføringer, isolatorer, kondensatorer, overspenningsvern med mer.

Kurset kan tilpasses etter behov og ønsker og kan dekke følgende følgende tema:

  • Kappemåling og lokalisering av kappefeil på høyspentkabler
  • VLF-spenningsprøving av høyspentkabler iht IEEE, CENELEC og IEC standarder
  • Tilstandskontroll av kabler og nettkomponenter ved måling av tapsfaktor (tandelta)
  • Tilstandskontroll av kabler og nettkomponenter ved måling av glimming
    Inkludert bruk av håndinstrumenter for TEV, HFCT, CC, ultralyd og uv-lys (coronakamera)
  • Isolasjonstesting av transformatorolje
  • Praktiske øvelser

Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om VLF-testing i vår FAQ om isolasjonstesting av høyspentkabler.

TanDelta-test av høyspentkabel (tapsfaktor)
Tandelta-test av en høyspentkabel viser avvik for fase C. Feilen ble lokalisert til en skjøt som måtte byttes.

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1400 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70