Lekkasjesøking etter hydrogenmetoden med Sensistor hydrogendetektor

 

 Lekkasje på gassrør  Hydrogenmetoden finner lekkasje på varmerør 

Med markedets mest effektive lekkasjesøker finner du lekkasjen raskere.

 

Enkelte lekkasjer er så store at de synes direkte, mens andre er skjulte eller mikroskopiske. Felles for alle lekkasjer er at de kan føre til driftsforstyrrelser, skader på omgivelsene, økonomiske tap og i blant fare for liv. Desto raskere og sikrere du kan lokalisere en lekkasje, uansett størrelse, desto mer har du å vinne. Å satse på markedets mest effektive lekkasjesøker for feltbruk er derfor en strategi som raskt kan bli lønnsom.

 

9012 XRS - Xtra Rapid Search ­raskere og sikrere

Den nye hydrogendetektoren 9012 XRS fra Sensistor er et komplett system for feltbruk, basert på den velutprøvde Hydrogenmetoden. Her får du tilgang til markedets mest følsomme og mest anvendelige lekkasjesøkingsmetode, i et ergonomisk utformet, solid og smart instrument. 9012 XRS er veldig enkel å bruke, og den robuste konstruksjonen gjør instrumentet i praktisk talt vedlikeholdsfritt.

 

9012 XRS er 100% selektiv

Det innebærer at instrumentet kun reagerer på hydrogengass, som i lav konsentrasjon benyttes som spor­gass. Sensistor Technologies egenutviklede hydrogensensor sammen med avansert måleelektronikk gir en uovertruffen følsomhet på 0,2 ppm. Dette er et stort fremskritt i forhold til forgjengeren 8012.

 

Et instrument for alle typer lekkasjer

 

Til 9012 XRS finner du et bredt program av tilleggs­utstyr, utviklet for mange forskjellige typer lekkasjesøking. Utstyret er tilpasset for å klare tøft og krevende feltarbeid, uten å gi avkall på komfort og brukervennlighet. Med 9012 XRS målesonde har du det perfekte instrumentet for å finne alle typer lekkasjer.

 

Telekabler

Forgjengeren til 9012 XRS har allerede i lang tid etablert en bransjestandard for lekkasjesøking påtrykkbeskyttet telekabel i mark, kulvert og i mast. Sensistors instrumenter benyttes i dag av tusenvis av brukere i samtlige verdensdeler, og regnes som den mest effektive metoden for kabelvedlikehold. Blant brukerne finner du Verizon, Telia, British Tele-com og Deutsche Telekom. Med 9012 XRS har du muligheten til å ytterligere effektivisere vedlikeholdet, med kortere søketider, bedre ergonomi pga bedre funksjonalitet. Tilleggsutstyret er fullt kompatibelt mellom den eldre detektoren 8012 og den nye 9012 XRS.

 

Gassfylte kraftkabler

Med 9012 XRS har du utmerkede muligheter til å kontrollere gassfylte kraftledninger og installasjoner i kraftindustrien, for eksempel vannkjølte generatorer.

 

Bensinstasjoner

Ledninger under jord mellom tanker og pumper er utsatte for store belastninger fra biltrafikken. En ledning som lekker påfører ikke bare skader på miljøet, men leder også til økonomiske tap. Med 9012 XRS er det enkelt å søke etter lekkasjer i ledninger, tanker og pumper.

 

Gassledninger

Gassledinger som lekker innebærer stor risiko for sikkerheten. 9012 XRS er meget velegnet til lekkasje­søking av alle typer gassledninger. Instrumentets høye følsomhet sørger for at også små lekkasjer kan spores med stor nøyaktighet.

 

Varmesystem

Nå behøver du ikke rive opp et gulv helt forgjeves, for å finne en vannlekkasje i en varmeledning. 9012 XRS lokaliserer raskt lekkasjen og minimaliserer inngrepet og utgiftene for å reparere skaden. Enkel og effektiv lekkasjesøking skaper interessante muligheter for forsikringsselskap til å spare store penger.

 

Vannledninger

9012 XRS er det rette måleinstrumentet og metoden for å søke etter lekkasjer i både tomme og fulle vann­ledninger. Med 9012 XRS finner du lekkasjer uavhengig av ledningens material. Den meget høye følsomheten gjør at det går utmerket å søke på systemer som er i drift, noe som er tidsbesparende og minimaliserer forstyrrelser i driften for kunder.

 

 

Høy følsomhet er nødvendig for å kunne lokalisere små lekkasjer hurtig. Men for å spore større lekkasjer er det like viktig å kunne redusere følsomheten. Derfor har 9012 XRS variabel følsomhet som raskt kan stilles inn på riktig nivå for hver målesituasjon. Instrumentet reagerer ekstremt raskt på sporgassen og har dessuten meget kort innhentingstid som innebærer at en ny måling kan gjøres direkte.

 

 

 

Lekkasjesøking med hydrogen -lettest i dobbel forstand

Hydrogen er den letteste av alle gasser,

og har også de minste molekylene. Det gir hydrogengassen uovertrufne egenkaper til å penetrere t.o.m. så kompakte materialer som betong. Lekkasjesøking etter hydrogenmetoden er basert på at man tilsetter en sporgass (5 % hydrogen og 95 % nitrogen) til det systemet man vil undersøke. Sporgassen er lett å få tak i, og finns som standardblandning hos de fleste større gassleverandører. Gassen er verken brannfarlig, giftig eller korrosiv, og er helt ufarlig for miljøet. Den er dessuten billig, noe som bidrar til å holde  nede driftskostnadene.

Hydrogendetektor 9012 XRS 

Raskere søking - høy og justerbar  følsomhet

Pålitelig søking - verdens mest Hydrogen selektive sensor

Ergonomisk - lett å bære, praktiske detaljer

Enkel i bruke - Trykk på ON og den er klar for søking. Slår seg av automatisk

Hurtigladning i bilen - 5 minutters ladning rekker til 20 minutters arbeid

Robust design - og vanntett (IP65)

Tilleggsutstyr for Sensistor Hydrogen Detektor

Klikke her for Sensistor animasjon

Sensistor 9012 hydrogen detektor

Fakta om sporgassen:

 

Ren hydrogen skal ikke benyttes som sporgass, da denne er brannfarlig. Isteden for brukes en gassblandning som består av 5% Hydrogen og 95% Nitrogen (NATON). Denne blandningen er ikke brannfarlig (se ISO 10156), og heller ikke giftig, korrosiv eller miljøfarlig. Begge gassene forekommer naturlig i alla biologiske system. (Enkelte gass­leverandører har spesielle varebetegnelser på denne gassblanding; Naton 5 hos AGA, og Formier hos Hydro).

 

Hydrogen er dessuten godkjent tilsetningsmiddel i næringsmiddel, med nummer E949. Metoden ergodkjent av Folkehelsen for bruk på vannledninger. 

 Spesifikasjoner 9012 XRS

 

Følsomhet:

0,2 ppm H2 i luft

Responstid:

<1 s

Oppvarmingstid:

<6 s

Utganger:

- Display 10 nivås LED

 

- Høyttaler 5-1600 Hz

 

- Standard hodetelefoner,

Batteritype:

Oppladbare blybatterier

 

(gel-elektrolyte)

Batterikapasitet:

13 timer ved 20° C, 6 t. ved - 20° C

Lader:

- Nettlader inkludert (100-240 VAC)

 

- Billader inkludert (9-15 VDC)

Material:

Aluminium

Standard:

IP65

Mål og vekt:

250x120x85 mm, 1.9 kg

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo


Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70