LOKAL-100/5 Lekkasjekorrelator

LOKAL-100/5 finner vannlekkasjer etter korrelasjonsprinsippet som har vist seg være en av de mest effektive lekkasjelokaliseringsmetoder.

 Lekkasjekorrelator LOKAL100

FASTs nye LOKAL-100/5 er konstruert for de som vil ha det beste. Her er det lagt mye arbeid i å lage et utstyr som er så godt som dagens teknologi tillater. Den har en prosessorkraft og en funksjonalitet som en moderne PC og benytter avanserte funksjoner for å forsterke lekkasjelyden og filtrere støy for få frem det beste mulige resultat. Fordelene merkes ved lekkasjer på plastrør, men også ved strekk på mange hundre meter og ved søk på ledninger med stor diameter ( 400 mm + ). I disse situasjonene er lekkasjelyden ofte svak med lave frekvenskomponenter som gjør den vanskelig å skille fra naturlige bakgrunnslyder, refleksjoner og resonanser i røret.

LOKAL 100/5 er en videreutvikling av den første FFT (Fourier Fast Transform) korrelatoren på markedet. Denne ble utviklet av ingeniører på det tyske Fraunhover Instituttet, på oppdrag for Stuttgart vannverk i 1983. Fraunhover Instituttet er viden kjent for sin kompetanse når det gjelder elektronisk prosessering av lydsignaler og korrelatoren innfridde alle forventninger. Ingeniørene fra instituttet stiftet FAST GmbH i 1985 for å kommersialisere teknologien og starte produksjon av denne første FFT korrelatoren. Teknologien er videreutviklet i fem generasjoner til LOKAL-100/5.

Fourier transformasjonen bryter signalet ned i en tallrekke som gjør det mulig å kjøre avanserte matematiske analyser (Compfunksjon, Dissipasjonsfunksjon og Koherensfunksjon) for å studere og sammenlikne frekvensinnholdet til lyden som plukkes opp av sensorene. På denne måten kan man finne frem til det beste filteret og LOKAL-100/5 har mer enn 400 filter å velge mellom. Prosessen styres automatisk (auto-modus) og LOKAL-100/5 er utstyrt med en egen prosessor for denne jobben.

For at korrelatoren skal kunne finne lekkasjens posisjon på ledningen er det nødvendig å taste inn rørlengden mellom sensorene samt rørets diameter og materiale (stål, duktilt, kobber, pvc osv.). LOKAL-100/5 har den fordelen at den kan lagre signalet og måleresultater på harddisken slik at rørdata og filtersettinger kan utprøves i ettertid. Dette er en fordel dersom man ikke har nøyaktig informasjon om rørledningen for hånden eller dersom det automatiske oppsettet ikke gir et godt resultat. Den avanserte bruker vil sette pris på denne muligheten til å utprøve de forskjellige funksjoner og filtersettinger på vanskelige lekkasjer.

LOKAL 100/5 kan kjøre all programvare som er utviklet for Windows™ plattformen. Slik eliminerer man behovet for en ekstra PC i bilen for kartverk og liknende programvareverktøy. Korrelatoren kan også leveres i en utgave med ekstern LCD skjerm og separat tastatur og mus. Begge utgavene har Centronics parallellport for tilkobling av skriver.

Spesifikasjoner

Prosessering: Motorola 56001 for digital signalbehandling, Pentium for grafikk og kontroll av inn og utganger
Maks. tidsforsinkelse: 2560 millisekunder
Presisjon (pr. 100 m): 5 cm
Støyfilter: Nettspenning (50 Hz), Compfunksjon, Dissipasjonsfunksjon
Valg av frekvensfilter: 15 analoge filter (Chebychev 36dB/oktav) + 400 digitale filter. Automatisk eller manuelt oppsett
Frekvensbåndbredde: 1 til 5000 Hz
Valg av hastighet: Automatisk innstilt etter rør materiale. Mulighet for manuell overstyring.
Skjermtype og oppløsning: Innebygget 6" VGA fargeskjerm med 640 x 480 punkter. Ekstern skjerm også mulig
Spesielle funksjoner: Måling av lydhastighet. Måling på blandet rør. Dataoverføring til floppydisk. FFT frekvensanalyse. Koherensfunksjon. Compfunksjon. Dissipasjonsfunksjon. Auto-modus (kan veksle mellom automatisk og manuelt oppsett). Etterprosessering av korrelasjonsdata. Kan kjøre programmer for Windows™ platformen. Mulighet for ekstern skjerm
Lagring av resultater: 6 GB harddisk for lagring av flere tusen korrelasjoner. Kan om ønskelig leveres med disk opp til 120 GB. Kan også lagre til floppydisk (1,4 MB)
Tilgjengelige sensorer: Mikrofoner og hydrofoner
Radiofrekvenser: 440.025 og 441.125 MHz med godkjenning fra Post og Teletilsynet
Utganger: Centronics parallellport (for bl.a. skriver). RS-232 serieport. FAST-port for fjerndiagnose og oppdatering av programvare. Lydutgang for hodetelefoner eller høyttaler
Strømforsyning: Prosessor er bygget for drift fra 12V i bil. NiCad batteri gir ca. 2 timers backupdrift. Sendere har NiCad batteri for ca. 20 timers drift.
Batterilading: 12V likestrøm eller 220V vekselstrøm
Ladetid: 4 timer
Størrelse og vekt: Prosessor: 450 x 370 x 180 mm, 16 kg. Sender: 200 x 95 x 165 mm, 2,5 kg
Beskyttelse mot vann: Prosessor og sendere tåler regn (IP65). Mikrofoner kan senkes ned i vann (IP68).
Anvendelsesområde: -10 til 50°C

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70