PWG Trykkpulsgenerator for oppsporing av vannledninger etter trykkpulsmetoden

Trykkpulsmetoden fungerer uavhengig av om rørmaterialet er av plast, eternitt eller jern/kobber og kan således benyttes til å spore opp vannledninger der tradisjonelle rørsøkere/kabelsøkere må melde pass.

Et nytt produkt fra tyske FAST GmbH gjør det mulig å spore opp ikke-metalliske vannledninger og duktile rør som ikke lar seg lokalisere med tradisjonell rørsøker. PWG (Pulse Wave Generator) er en magnetventil som tapper vann fra ledningen i korte støt. Dette genererer trykkpulser som forplanter seg langs røret og opp til overflaten.

Trykkpulsene er lette å identifisere og følge med en god marklytter. Ved gode forhold kan røret følges flere hundre meter. Marklytteren bør ha høy følsomhet og kunne benyttes på forskjellige typer overflater (asfalt, grus, sand, jord osv.). Vi anbefaler FASTs Aqua M-200 som er konstruert spesielt for oppgaven med en egen lyttefunksjon for bankelydene som trykkpulsgeneratoren lager. Denne lyttefunksjonen måler lydstyrken mer nøyaktig slik at rørtrasseen kan anvises med den beste presisjon.

 

PWG monteres på en ventil på ledningen som så kan spores opp ved hjelp av en marklytter. Trykkpuls enheten forsynes med strøm fra kontrollenheten i kofferten. Trykket på ledningen bør ligge mellom 3-8 bar dersom metoden skal ha god effekt. Røret bør ikke ligge dypere enn 2-3 meter.

Figur 1. Målinger 55 m nedenfor generatoren på et 100 mm PVC rør. Trykket svinger fra 4-5 bar. Trykksvingningene blir mindre med avstanden fra trykkpulsgeneratoren.

Styrken kan reguleres med to forskjellige adaptere. Metoden bør utøves med forsiktighet på stikkledninger og mindre rør med diameter mendre enn 63 mm. Da bør man velge den minste adapteren, men ellers velger man etter erfaring. Rekkevidde er avhengig av rørdiameter, -materiale, ledningens dybde, trykk, fyllmasse og overflate. Reflekterer typiske rekkevidder på plastledninger med trykk på 4-5 bar og dybde 2-3 meter.

 

Spesifikasjoner

Prinsipp:

Monteres på stender eller annen ventil. Lager trykkpulser som gjør at ledningen kan lyttes opp med marklytter.

Kontroller:

Styrkeregulering ved bytting av adaptere og pulskontroll

Frekvens:

Ca. 0,5 - 1 trykkpuls pr. sekund, kan justeres fra kontrollenhet

Strømforsyning

Integrert i koffert

Rekkevidde:

Hovedledning (60-200mm): 100-300 meter. Stikkledning (<60mm): 50-150 meter.

Vekt / Størrelse:

4 kg / Lengde: 23 cm. Høyde: 8 cm. Bredde: 13 cm

 

 

 

 

 

 

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70