FAST GAS CHECK H2 Hydrogendetektor

Hydrogen metoden er en forholdsvis ny metode for lekkasjesøking basert på bruk av en sporgass bestående av 95% nitrogen og 5% hydrogen. Denne gassblandingen går under navnet NATON-5 eller FORMIER-5 og er tilgjengelig på 20 eller 50 liters flasker (200 bar). Metoden benyttes når andre metoder ikke gir resultat og er et naturlig valg på lekkasjer som ikke genererer nok lyd til å detekteres med akustiske metoder som marklytting, ventillytting og korrelering.

Gassen føres inn i ledningen og vil raskt søke seg til overflaten når den kommer ut av lekkasjen. Hydrogen er 16 ganger lettere enn luft og molekylene er så små at de kan trenge gjennom harde flater i asfalt og betong. Når gassen har nådd frem til lekkasjen er det kun et spørsmål om tid før den trenger opp til overflaten.

FAST GAS CHECK er en meget sensitiv hydrogen detektor som benyttes i overflaten over ledningen for å finne hvor gassen kommer opp. Der man finner det kraftigste utslaget vil man normalt finne lekkasjen.                                

GAS CHECK er innstilt for hydrogen og det er liten kryssensitivitet for andre gasser. Følsomheten er meget høy og den kan registrere konsentrasjoner ned til 1 ppm (parts per million).

GAS CHECK har integrert sugepumpe og sensor i kontrollhuset. Den tilbys som en meget prisgunstig startløsning med kontrollhus og markprobe. Man kan også koble til ekstern sensor dersom man ønsker raskere respons. Av annet tilleggsutstyr kan nevnes stikkprobe for jord og mark og vognprobe for store asfaltflater.

GAS CHECK har innbygget en oppladbar strømforsyning for ca. 8 timers kontinuerlig drift. Lader medfølger. Hydrogen indikeres med lyd og konsentrasjonen vises på LCD displayet.

Spesifikasjoner

Temperaturtoleranse: -10°C til +40°C
Maks følsomhet: 1 ppm
Responstid med intern sensor: Mindre enn 15 sekunder
Responstid med ekstern sensor: Mindre enn 3 sekunder
Indikasjon: Ved LCD display og høyttaler
Strømforsyning: Oppladbar NiCad pakke for 8 timers drift
Lading: Lades fra 220V el. 12V (220V lader medfølger)
Spesielle funksjoner: Innebygget sensor, sugepumpe med 2 hastigheter, utgang for ekstern sensor, LCD display for hydrogenkonsentrasjonen i ppm.
Tilgjengelig tilleggsutstyr: Markprobe (som vist), stikkprobe, vognprobe, og håndprobe med ekstern sensor.
Vekt kontrollenhet: 1,7 kg

 

Metalldetektor | KabelsøkerLekkasjesøker | Datalogger | Brannvannskapasitet
Inspeksjonskamera |
Trykkprøving | Kabelfeilsøking | Utleie | Service
Hovedside

Eskeland Electronics AS logo
 

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70