Kjøpsvilkår

Gjelder forbrukerkjøp i nettbutikken.

Leveringstid

 

Alle varer i nettbutikken er normalt lagerførte, og vi sender som regel samme dag for bestillinger mottatt før kl. 13:00. Standard forsendelsesmåte er postoppkrav og leveringstiden er 3-5 dager avhengig av hvor du bor i landet.   

 

Frakt og gebyr

 

Alle bestillinger sendes i postoppkrav dersom ingenting annet er avtalt. Porto og oppkravsgebyr på totalt ca. kr. 140 kommer i tillegg til prisen på varene. Uavhentede pakker vil bli belastet med kr 400 for å dekke våre utgifter med forsendelse og retur og Postens gebyrer for uavhentede pakker.

 

Retur av varer ved angrefrist

 

Alle kjøp over postordre og Internett dekkes av angrerettloven. Det innebærer at du kan returnere varen for full kreditering dersom melding om bruk av angreretten sendes oss innen 14 dager etter at du mottok varen. Varen må være returnert til oss innen 5 dager etter melding om bruk av angreretten. Varer betalt med kort blir refundert via ditt kortselskap og varer betalt ved postoppkrav blir refundert ved overføring til din konto. Vi anbefaler at du bruker angrefristskjema som fulgte med varen til å fylle ut dine kontaktopplysninger og ditt kontonummer.

 

I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:  

  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp
  • Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogram der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. angrerettloven § 15 første ledd)

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 400 til Eskeland Electronics AS for å dekke våre utgifter med forsendelse og retur og Postens gebyrer for uavhentede pakker.

 

Reklamasjon og retur for service

 

Ved behov for service bør serviceskjema lastes ned fra vår nettside og fylles ut med kontaktopplysninger og beskrivelse av feil.

 

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34, 2002 - Hvis det oppdages en feil eller mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig eller skriftlig. Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

  • Holde kjøpesummen tilbake  
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51) 
  • Kreve erstatning  
  • Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

 

Garanti

 

En garanti gir kjøper ekstra rettigheter utover rettighetene som følger av forbrukerkjøsloven. Ved forbrukerkjøp vil garantien aldri begrense din rett til å reklamere etter kjøpsloven. Eskeland Electronics AS leverer metalldetektorer og tilleggsutstyr med en garanti på 2 til 5 år avhengig av produkt. Les mer om vår garanti på metalldetektor og tilleggsutstyr.

 

Support  

 

Ved alle kjøp har forbrukeren rett til fri telefonstøtte for å komme i gang med bruken av varen. Du finner kontaktinformasjon under menyen Slik kontakter du oss i venstremargen. 

 

Personvern   

 

Personopplysninger er kun tilgjengelig de personene ved Eskeland Electronics AS som har bruk for dem. Du kan når som helst be om at opplysningene om deg slettes, eller sende oss korrigeringer av f.eks. adresse til post@detektor.no  

 

Forbehold

 

Vi tar forbehold om mulig skrivefeil og forbeholder oss retten til å endre priser publisert på disse sidene uten forutgående varsel. Du må være fylt 18 år for å handle i nettbutikken vår.

 

 

Hovedside > Kjøpsvilkår

Eskeland Electronics AS logo

Hovedside
Om oss
Nettbutikk
Nyheter
Service og support
Kjøpsvilkår
Slik kontakter du oss
Detektor.no
Eskeland Electronics AS
Rasmus Solbergs vei 1
1423 Ski
post@detektor.no
T: 64 97 30 70