Filter
Filter Reset All
Keywords
Price
NOK NOK
Lagerstatus
7
5
6
8
Manufacturers
3408

Gullgraving og gullvasking - Her finner du gull i Norge!

Gullgraving med enkle verktøy som metalldetektor og vaskepanne er en populær hobby i Australia og USA. Det er også gode muligheter for å gjøre gullfunn i Norge og gullklumper på mer enn 10 gram er blitt funnet i bekker og berg flere steder i landet.


Gullveteranene har et ordtak: "Gull er der du finner det". Dette betyr at skal du finne gull, bør du søke på områder som er kjent for å ha gull. Det er drevet betydningsfull gullutvinning flere steder i Norge: Eidsvoll, Bømlo, Bindalen, Svartdal og i forskjellige elver på Finnmarksvidda. I tillegg til mange andre steder der det er funnet mindre forekomster.

Kart over norske gullfunn og gullgruver

 

Norske gullfunn og gullgruver i Norge

Den første gullgruvedriften i Norge kom i gang i Eidsvoll i 1758 etter at det ble funnet synlig gull i en kvartsgang i en av de gamle gruvene som Odalen kopperverk drev i første halvdel av 1700-tallet. Senere ble lignende gullførende kvartsganger funnet på Bømlo, i Telemark og i Bindal, Nordland. Det ble neppe utvunnet mer enn ca. 500 kg gull fra slike kvartsganger. Inntil Biddjovagge gull og koppergruve startet opp i 1985, har Norges bidrag til verdens gullproduksjon hovedsaklig vært knyttet til gull som biprodukt i forbindelse med fremstilling av kopper, sink og bly fra kismalmene i Bleikvassli, Hjerkinn og Joma gruver. Biddjovagge gruve produserte frem til nedleggelsen i 1991 ca 6200 kg gull fra en malm som gjennomsnittlig inneholdt 11,5 kg kopper og 3,9 gram gull per tonn malm.

Mange forbinder gull-leting med pannevasking langs elver og bekker på Finnmarksvidda. Gull ble funnet i elve-grusen (såkalt alluvialt gull) nær Karasjok i 1866. I de påfølgende år og fram til siste verdenskrig, ble det påvist en rekke andre vassdrag med gull. Gull ble utvunnet fra en rekke felter, spesielt i området sør for Karasjok. Den totale produksjonen var neppe over 100 kg totalt, selv om det ble funnet gullklumper på opptil 17 gram. Dette tilsvarer gullinnholdet i fire gifteringer. I nyere tid er det gjort funn av flere gullklumper i Trøndelag. Rekorden innehas av Marius Frang som fant en gullklump på 34,9 gram i elven Gisna i Trøndelag.

I berg er det gjort gullfunn som er mye større enn dette. På Bømlo har det blitt funnet steiner med opptil et halvt kilogram gull. Med en gullpris på 1800 USD per Troy Unse og en dollarkurs på 9,5 kr/USD (kurs for juli 2020) gir 1 kg med gull en pris på ca. 530.000 norske kroner. I samlermiljøer oppnår imidlertid gullklumper og steiner med gull langt høyere pris enn gullvekten skulle tilsi. En pris på 4-5 ganger gullprisen er ikke uvanlig.

 

Kvartsgang på Bømlo  Gullstuff fra Bømlo
Kvartsgang på Bømlo. Foto: Brynjar Stautland. Gullstuff fra Lykling på Bømlo. Området er i dag beskyttet av Kulturminneloven og gruverettighetshavere. Foto: Brynjar Stautland.

 

 

Finn gull med metalldetektor

Bergsider er det beste området for å søke etter gull med metalldetektor. En av grunnene til dette er at bergsider ikke kan bli renset for gull med vaskepanne og dregg på samme måte som elver. Og fordi gull som ligger ved bergsiden, eller ved en ås, ikke langt fra hovedkilden, har en tendens til å være større enn gullet som er blitt skylt ned i elven. Større gullklumper er lettere å finne med metalldetektor, men selv i et område som er kjent for å ha mye gull kan du oppleve å gå en hel dag uten å finne noe. Mineralsteiner (hot rocks) kan gi irriterende utslag i mange områder. Diskriminasjon for å eliminere mineralsteiner anbefales vanligvis ikke, for selv den minste diskriminasjon er nok til at de minste gullklumpene blir diskriminert.

Dersom du har gått mange timer uten å finne noe, og er usikker på om det er noe feil med detektoren, kan du tenke over følgende: Dersom du har fått signal på og gravd opp andre mindre metallobjekter, ville du ha funnet gull også dersom det hadde vært noe der. Man må være tålmodig for det kan gå lenge mellom hvert funn, selv på steder som er kjent for å ha mye gull.

Siden de fleste gullklumpene er veldig små, og vanligvis er å finne i jordsmonn som har høy konsentrasjon av jernmineraler, vil en hver seriøs gullgraver ønske seg en metalldetektor med høy følsomhet, en god alle-metaller-modus og mulighet for grunnbalansering. Kjør detektoren på så høy følsomhet som mulig, du må tolerere noe bakgrunnsstøy, og lær deg metalldetektorens respons for de ulike metallobjektene du kommer over.

 

Gullklump funnet med metalldetektor XP ORX gulldetektor og metalldetektor Vaskepanner for gullvasking

Gullklump på ca 1 kg funnet med en Gold Bug-2 metalldetektor i Alaska av Steve Burris i 2004. Et av de største gullfunn i Alaska av en detektoramatør.

Den nye XP ORX er ypperlig for å finne gull og setter en ny standard for metalldetektorer i sin prisklasse. Med det elliptiske søkehodet på 6" og en frekvens opptil 80 kHz kan den finne små gullkorn i mineralisert grunn. Som tillegg til metalldetektor kan vi anbefale XP pakketilbud for gullvasking som inneholder vaskepanner, såld og annet nødvendig utstyr.

De fleste metalldetektor kan benyttes for å finne gull, men for å få den beste følsomheten for smått gull bør du ha en metalldetektor med frekvens over 20 kHz med god grunnbalansering. Metallsøkere med frekvens opptil 80 kHz som Fisher Gold Bug-2 eller den nye XP ORX vil kunne detektere gullkorn ned til 0,03 gram.

Her er en oversikt over hva du kan forvente av rekkevidder for Fisher Gold Bug-2 metalldetektor med 3 forskjellige søkehoder. Legg merke til at 6,5" søkehode er mer følsomt for små gullkorn, men at den til gjengjeld har kortere rekkevidde på større gullnuggets. Den seriøse gullgraver bør derfor ha flere søkehoder til sin metalldetektor. Ta gjerne kontakt for råd om beste metalldetektor og søkehode for søking etter gull.

 

Nuggetstørrelse 6,5" søkehode 10" søkehode 14" søkehode
0,03 gram 3,8 cm 0,6 cm -
0,05 gram 5,0 cm  2,5 cm 1,3 cm
0,32 gram 11,4 cm 10,1 cm 8,9 cm
1,5 gram 12,7 cm 15,2 cm 16,5 cm
30 gram 20 cm 28 cm 36 cm

 

Hodetelefoner anbefales for å høre de svake signalene fra små eller dype gullklumper. Ut i fra sikkerhetshensyn bør hodetelefoner ikke benyttes i områder med anleggsmaskiner, trafikk eller andre farer som gjør at brukeren må kunne høre andre lyder.

Sving søkehodet sakte og bestemt og i konstant høyde over bakken (2-3 cm) for å minimere støy fra jernmineraler. Dersom du får utslag fra grunnmineralene, kan det være at grunnbalansen avviker, og du bør gjennomføre ny grunnbalansering. Vær oppmerksom på at områdene der gull forekommer har hyppig skiftende grunnforhold selv innenfor noen meter, så regelmessig grunnbalansering er en fordel for å minimere antall falske signaler og for å holde følsomheten på topp.

Fe3O4 indikatoren til enkelte Fisher metalldetektorer et hjelpemiddel som indikerer mengden med jernmineraler i bakken. I de fleste gullområder, spesielt i elveleier, har gull en tendens til å bli funnet sammen med jernmineraler, spesielt svart sand (magnetitt). Dersom det er tilfelle i ditt område, kan du effektivisere søkingen ved å gjennomsøke områder der søylen er på sitt høyeste først.

Før du begynner å lete etter gull må du finne ut hvem som eier rettighetene til gullet i området. På Bømlo er det blitt et problem at turister kommer til gruvene og tar med seg kvarts og kobber og svovelkis fra gruvene og området er blitt fredet.

 

Fakta om gull

 

Fakta om gull og gullbarre

 

Gull (Au) er et grunnstoff og edelmetall som ikke så lett lar seg reagere kjemisk med andre grunnstoffer. Gull er således bestandig mot forvitring og rust og den gode elektriske ledningsevnen gjør at gull blir benyttet for å sikre elektrisk kontakt i forbrukerelektronikk.

Små konsentrasjoner av gull (1-10 tusendels gram pr tonn) finnes i alt organisk materiale så vel som i bergarter og vann. Gull i form av synlige korn og klumper og i konsentrasjoner høye nok for lønnsom gullutvinning (> 1 gram gull pr tonn) er derimot en sjeldenhet.

Verdens gullproduksjon har ligget på mellom 2.200-3.300 tonn pr år for de siste 20 år og man regner per 2020 at mer enn 200.000 tonn gull har blitt produsert opp gjennom historien og at 2/3 av dette er funnet etter 1950.

Ca. 80% av alt gull som blir produsert ender opp som smykker og ca. 10% går til investorer og banker i form av gullbarrer og mynter. Kun en liten del av gullet forbrukes i industriell sammenheng for gullpletterte kontakter i mobiltelefoner, datamaskiner og annen forbrukerelektronikk. Noe benyttes også i medisinsk sammenheng, blant annet i behandling av reumatisme.

Gull er et usedvanlig smidbart metall og 30 gram gull kan strekkes ut til en tråd på 50 meter, eller bankes ut til et ark som dekker mer enn 10 m2.

Gull har opp gjennom historien blitt betraktet som et viktig middel for økonomisk forsikring og konservering av oppsparte midler. Gull har historisk greid seg bedre enn aksjer, eiendom og kontanter i perioder med høy inflasjon eller deflasjon. Norges Bank valgte å selge sin gullbeholdning på 33,5 tonn gullbarrer i 2004 med argumentet at det utgjorde en ubetydelig del av bankens internasjonale reserver (ca. 1 prosent). Siden den gang har gullprisen mangedoblet seg og noen økonomer spår gull til nye høyder i kjølvannet av pengetrykkingen etter finanskrisen og COVID.

 

Kilder og relaterte linker

Utstyrspakke for gullvasking - Våre pakketilbud på vaskepanner, sålder og tilleggsutstyr
Gold Bug-2 metalldetektor - Fishers toppmodell for gullsøking. Leveres med 6,5" søkehode som standard
XP ORX metalldetektor - Metalldetektor for gullsøking fra XP. Leveres med 6" elliptisk søkehode
Peter M Ihlen skriver om gull i Norge - Fra NGU årsmelding i 1995
Norges Bank pressemelding fra januar 2004 - Om Norges gullbeholdning som Norges Bank valgte å selge på bunnkurs i 2004
Blendet av sort gull - Finansprofessor Espen G Haug stiller spørsmål ved salget av Norges gullbeholdning

Bilde Product Name Unit Price Produktkode Tilgjengelighet Quantity
Gullvaskerenne VS1 Gullvaskerenne VS1 NOK 795,- XPGPSLUVS1
På lager
Gullvasking Batea pakke Gullvasking Batea pakke NOK 820,- XPGPBATKIT
På lager
Gullvasking Premium pakke Gullvasking Premium pakke NOK 840,- XPGPPREMI
På lager
Gullvasking Start pakke Gullvasking Start pakke NOK 490,- XPGPSTART
På lager